Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Numer identyfikacyjny w rejestrze 80460306257-04
Data rejestracji: 11-07-20 14:11:22

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-23 10:00:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-23 10:00:02


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia
Nazwa skrócona: DGTSI
Status prawny: Public Administration
Strona internetowa: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Jordi Puigneró
Pełniona funkcja: General Director of Telecomunication and Information Society

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Eduard Falcó
Pełniona funkcja: Unit director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Salvador Espriu  45-51
08908 Hospitalet de Llobregat
HISZPANIA
Numer telefonu: (+34) 935574300
Numer faksu: (+34) 935574025
Inne dane kontaktowe: Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Participation in consultations.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • przedsiębiorstwa
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 50
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • HISZPANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2011 - 07/2011
Budżet ogólny: 13 852 710
w tym środki publiczne: 13 852 710
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 13 852 710
z innych źródeł:
- darowizny:
- składki członkowskie:
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.