Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 80460306257-04
Data rejestracji: 20/07/2011 14:11:22

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 23/06/2014 10:00:02
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 23/06/2014 10:00:02

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

DGTSI

Public Administration

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Lokalne, regionalne i gminne organy władzy (na szczeblu niższym od krajowego)

    Dane kontaktowe

Salvador Espriu, 45-51
08908 Hospitalet de Llobregat
HISZPANIA

(+34) 935574300

(+34) 935574025

Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Jordi Puigneró

General Director of Telecomunication and Information Society

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Eduard Falcó

Unit director

    Cele i zakres obowiązków

Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.

regionalnym/lokalnym

    Działalność

Participation in consultations.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • przedsiębiorstwa
  • sieci transeuropejskie
  • społeczeństwo informacyjne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

50

  • HISZPANIA

    Dane finansowe:

01/2011  -  07/2011

13 852 710 €

13 852 710 €

 €

 €

 €

13 852 710 €

 €

 €

 €

< 50 000  €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.