Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Inschrijvingsnummer in het register 80460306257-04
Inschrijvingsdatum: 20-7-11 14:11:22

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 23-6-14 10:00:02
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-6-14 10:00:02


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia
Acroniem: DGTSI
Rechtsvorm: Public Administration
Website: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten (op subnationaal niveau)

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Jordi Puigneró
Functie: General Director of Telecomunication and Information Society

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Eduard Falcó
Functie: Unit director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Salvador Espriu  45-51
08908 Hospitalet de Llobregat
SPANJE
Telefoon: (+34) 935574300
Faxnummer: (+34) 935574025
Overige contactgegevens: Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation in consultations.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Informatiemaatschappij
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 50
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • SPANJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 07/2011
Totaalbudget: 13.852.710
waarvan gefinancierd door de overheid: 13.852.710
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden: 13.852.710
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.