Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 80460306257-04
Data Reġistrazzjoni: 20/07/2011 14:11:22

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 23/06/2014 10:00:02
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 23/06/2014 10:00:02


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia
Akronimu: DGTSI
Statut legali: Public Administration
Websajt: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali (fuq livell sotto-nazzjonali)

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jordi Puigneró
Kariga: General Director of Telecomunication and Information Society

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Eduard Falcó
Kariga: Unit director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 45-51 Salvador Espriu 
Hospitalet de Llobregat 08908
SPANJA
Numru tat-telefon: (+34) 935574300
Numru tal-faks: (+34) 935574025
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Participation in consultations.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Intrapriżi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 50
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 07/2011
Baġit globali: 13,852,710
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 13,852,710
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali: 13,852,710
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.