Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Identitātes numurs Reģistrā: 80460306257-04
Reģistrācijas datums: 11.20.7 14:11:22

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.23.6 10:00:02
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.23.6 10:00:02


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia
Akronīms: DGTSI
Juridiskais statuss: Public Administration
Tīmekļa vietne: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Nodaļas

Nodaļa: VI – Organizācijas, kas pārstāv vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības, citas publiskās vai jauktās vienības u.tml.
un precīzāk: Vietējās, reģionālās un pilsētu pašvaldības (līmenis zem valsts)

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jordi Puigneró
Amats General Director of Telecomunication and Information Society

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Eduard Falcó
Amats Unit director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Salvador Espriu  45-51
Hospitalet de Llobregat 08908
SPĀNIJA
Tālruņa numurs: (+34) 935574300
Faksa numurs: (+34) 935574025
Papildu kontaktinformācija: Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Participation in consultations.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Informācijas sabiedrība
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 50
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • SPĀNIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 07/2011
Kopējais budžets: 13 852 710
tostarp publiskais finansējums: 13 852 710
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 13 852 710
no citiem avotiem:
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas:
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.