Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia

Tunnistenumero rekisterissä: 80460306257-04
Rekisteröintipäivä: 20.7.2011 14:11:22

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 23.6.2014 10:00:02
Edellinen vuotuinen päivitys: 23.6.2014 10:00:02


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Directorate General for Telecommunications and the Information Society of the Government of Catalonia
Lyhenne: DGTSI
Organisaation oikeudellinen muoto: Public Administration
Internet-osoite: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jordi Puigneró
Tehtävä organisaatiossa: General Director of Telecomunication and Information Society

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Eduard Falcó
Tehtävä organisaatiossa: Unit director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Salvador Espriu  45-51
08908 Hospitalet de Llobregat
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 935574300
Faksinumero: (+34) 935574025
Muita yhteystietoja: Government of Catalonia - Delegation to the EU, 227, Rue de la Loi - Wetstraat │B-1040 Brussel·les – Brussels│Tel. +32 (0) 2 235 06 49│Fax +32 (0) 2 230 21 10

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Design and excute policies to promote the ICT sector to increment added value and impulse innovation amb specialized knowledge. Promote the creation of appropriate telecomunication infraestructures to make people, companies and public administrations be able to access advanced electronic comunication services.
Guide telecomunication infraestructures and information systems policies in order to satisfy the needs of local administration of the Government of Catalonia.
Promote the access and use of new technologies by society, specially on eduaction, culture, health, and small and medium enterprises.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Participation in consultations.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 50
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ESPANJA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 07/2011
Kokonaisbudjetti: 13 852 710
josta julkista rahoitusta: 13 852 710
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 13 852 710
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.