Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Imprese del Sud

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 80454298668-05
Regisztráció időpontja: 2012.04.25. 15:06:04

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.04.28. 23:34:01
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.04.28. 23:34:01


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Imprese del Sud
Rövidítés: IDS
Jogi forma: Associazione
Honlap: http://www.impresedelsud.it

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Sergio Passariello
Beosztás: Presidente

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Sergio Passariello
Beosztás: Presidente

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Mosè Coppola  30
Sant'Anastasia 80048
OLASZORSZÁG
Telefonszám: (+39) 08119463208
Faxszám: (+39) 0810113728
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: L’Associazione IMPRESE DEL SUD costituita nel 2012, nasce per supportare le attività d’impresa delle realtà imprenditoriali e professionali del Sud Italia.
Un’idea nuova, originale e unica per dare voce a chi crede nel territorio del Sud e deve poter far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero in maniera forte ed armonica.
Uno strumento per associarsi, lontano da qualsiasi schieramento politico, per rapportarsi in modo unito e forte con tutti gli interlocutori pubblici e privati e poter progettare e partecipare, insieme, il nostro futuro.
Creare una rete d’imprese e professionisti grazie all’applicazione di tre idee basilari: Unione, Rappresentanza, Valore.
L’obiettivo di questa associazione è quello di tutelare le imprese del meridione, in particolar modo quelle che operano, tra mille difficoltà, nel Nord del paese.
Il nostro simbolo è il girasole che è considerato portatore di gioia e allegria proprio per la sua grande infiorescenza che sembra sorridere, ma anche per il colore giallo acceso, brillante e splendente proprio come un ‘piccolo sole’ che illumina e comunica un senso di calore.
Rappresenta l’anima del popolo del sud…
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 3
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


- Direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011 Pagamento transazioni Commerciali.
- Proposta di DIRETTIVA sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
- Direttiva sul Commercio Elettronico;
- Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori
- Direttiva del Parlamento Europeo del Consiglo relativa ai servizi nel mercato interno.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Belső piac
 • Egészségügy
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Halászat és akvakultúra
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kultúra
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Tájékoztatás
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: 5 000 €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.