Navigációs útvonal

További eszközök    A nyilvántartott profilja

Imprese del Sud

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 80454298668-05
Regisztráció időpontja: 25/04/2012 15:06:04

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 29/03/2015 00:43:51
Az utolsó éves frissítés időpontja: 29/03/2015 00:43:51
Következő aktualizálás határideje: 29/03/2016

    Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Imprese del Sud

IDS

Associazione

    Regisztrációs kategória

II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek

Kereskedelmi és gazdasági szervezetek

    Elérhetőségek

Corso Novara, 10 - Palazzo Alto
Napoli 80143
OLASZORSZÁG

(+39) 08119463208

    Jogilag felelős személy

Sergio Passariello

Presidente

    Az uniós kapcsolatokért felelős személy

Sergio Passariello

Presidente

    Célkitűzések és küldetés

L’Associazione IMPRESE DEL SUD costituita nel 2012, nasce per supportare le attività d’impresa delle realtà imprenditoriali e professionali del Sud Italia.
Un’idea nuova, originale e unica per dare voce a chi crede nel territorio del Sud e deve poter far sentire la propria voce ed esprimere il proprio pensiero in maniera forte ed armonica.
Uno strumento per associarsi, lontano da qualsiasi schieramento politico, per rapportarsi in modo unito e forte con tutti gli interlocutori pubblici e privati e poter progettare e partecipare, insieme, il nostro futuro.
Creare una rete d’imprese e professionisti grazie all’applicazione di tre idee basilari: Unione, Rappresentanza, Valore.
L’obiettivo di questa associazione è quello di tutelare le imprese del meridione, in particolar modo quelle che operano, tra mille difficoltà, nel Nord del paese.
Il nostro simbolo è il girasole che è considerato portatore di gioia e allegria proprio per la sua grande infiorescenza che sembra sorridere, ma anche per il colore giallo acceso, brillante e splendente proprio come un ‘piccolo sole’ che illumina e comunica un senso di calore.
Rappresenta l’anima del popolo del sud…

országos

    A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek

Progetti europei, politiche integrazione, lavoro, impresa, economia, fisco, formazione


 

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

- Direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011 Pagamento transazioni Commerciali.
- Proposta di DIRETTIVA sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
- Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli appalti pubblici.
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
- Direttiva sul Commercio Elettronico;
- Direttiva Europea 2011/83/Ue sui Diritti dei Consumatori
- Direttiva del Parlamento Europeo del Consiglo relativa ai servizi nel mercato interno.

    A fent ismertetett tevékenységekben részt vevő személyek száma

100%: 1   75%: 1   50%: 1   25%: 1

4

2,5

    Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

    Érdekeltségi területek

 • Adózás
 • Belső piac
 • Egészségügy
 • Energiaügy
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Halászat és akvakultúra
 • Humanitárius segítségnyújtás
 • Ifjúságpolitika
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Környezetvédelem
 • Közlekedés és szállítás
 • Kultúra
 • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés
 • Oktatás
 • Regionális politika
 • Tájékoztatás
 • Transzeurópai hálózatok
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

    Tagság és részvétel

    Pénzügyi adatok

01/2014  -  12/2014

5 000 €

A szervezet nem kapott pénzügyi támogatást az EU intézményeitől a legutóbb lezárt üzleti év folyamán.

    Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.