Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 8040458320-85
Dátum registrácie: 21/08/2008 10:41:04

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 24/02/2015 08:54:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24/02/2015 08:54:18
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 24/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.

BWVL

e.V.

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Lengsdorfer Hauptstr., 75
D-53127 Bonn
NEMECKO

(+49) 228 925350

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Christian Labrot

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Christian Labrot

Hauptgeschäftsführer

    Ciele a poslanie

Vertretung der Interessen von Industrie- und Handelsunternehmen auf dem Gebiet von Transport und Logistik

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Sozialvorschriften im Strassengüterverkehr
Maße und Gewichte von Nutzfahrzeugen
CO² Emissionen von Lkw


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Sozialvorschriften Im Strassengüterverkehr
Maße und Gewichte von Lkw

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

International Road Transport Union, IRU, Genf/Brüssel
www.iru.org

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.