Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 8040458320-85
Reģistrācijas datums: 21/08/2008 10:41:04

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 24/02/2015 08:54:18
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 24/02/2015 08:54:18
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 24/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik e.V.

BWVL

e.V.

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Lengsdorfer Hauptstr., 75
Bonn D-53127
VĀCIJA

(+49)228 925350

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Christian Labrot

Hauptgeschäftsführer

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Christian Labrot

Hauptgeschäftsführer

    Mērķi un uzdevumi

Vertretung der Interessen von Industrie- und Handelsunternehmen auf dem Gebiet von Transport und Logistik

 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Sozialvorschriften im Strassengüterverkehr
Maße und Gewichte von Nutzfahrzeugen
CO² Emissionen von Lkw


 

Sozialvorschriften Im Strassengüterverkehr
Maße und Gewichte von Lkw

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Vide

    Dalība organizācijās

International Road Transport Union, IRU, Genf/Brüssel
www.iru.org

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.