Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Net Users' Rights Protection Association

Inschrijvingsnummer in het register 80339855034-02
Inschrijvingsdatum: 19-1-11 6:41:25

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 20-1-14 4:33:32
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 20-1-14 4:33:32


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Net Users' Rights Protection Association
Acroniem: NURPA
Rechtsvorm: Unincorporated association
Website: http://nurpa.be

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  André Loconte
Functie: Co-founder and spokesperson

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  André Loconte
Functie: Co-founder and spokesperson

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor -  -
- Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 487 696 922
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Given our unincorporated association status, we do not have a head office.

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: NURPA (Net Users’ Rights Protection Association) is a Belgian advocacy group which promotes and protects human rights in the digital environement.

NURPA is a non-profit organization powered by volunteers. There is no director nor president. The decision are made by the main contributors.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


We would like to emphasize that NURPA is not involved in lobbying activities, because we don't have any direct or indirect financial gain from these activities. NURPA is active in advocating the European Institutions for the human rights and their recognition in the digital environement and the inclusion of these principles in any act adopted by the European Union.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 4
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DUITSLAND
 • FRANKRIJK
 • NEDERLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 01/2013
Totaalbudget: 1
waarvan gefinancierd door de overheid: 0
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 0
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen: 1
- giften:
- contributies van de leden: 1
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

For the past year (2013-2014), we estimate the expenses related to our activities to 2500€. Given our unincorporated association status we do not have annual budget nor fixed incomes. NURPA operates entirely through skills-based volunteering. Funds are contributed by active members when needed.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.