Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Net Users' Rights Protection Association

Tunnistenumero rekisterissä: 80339855034-02
Rekisteröintipäivä: 19.1.2011 6:41:25

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.1.2014 4:33:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.1.2014 4:33:32


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Net Users' Rights Protection Association
Lyhenne: NURPA
Organisaation oikeudellinen muoto: Unincorporated association
Internet-osoite: http://nurpa.be

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: André Loconte
Tehtävä organisaatiossa: Co-founder and spokesperson

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: André Loconte
Tehtävä organisaatiossa: Co-founder and spokesperson

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: -  -
- Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 487 696 922
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Given our unincorporated association status, we do not have a head office.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: NURPA (Net Users’ Rights Protection Association) is a Belgian advocacy group which promotes and protects human rights in the digital environement.

NURPA is a non-profit organization powered by volunteers. There is no director nor president. The decision are made by the main contributors.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


We would like to emphasize that NURPA is not involved in lobbying activities, because we don't have any direct or indirect financial gain from these activities. NURPA is active in advocating the European Institutions for the human rights and their recognition in the digital environement and the inclusion of these principles in any act adopted by the European Union.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 4
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • RANSKA
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 01/2013
Kokonaisbudjetti: 1
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 1
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 1
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

For the past year (2013-2014), we estimate the expenses related to our activities to 2500€. Given our unincorporated association status we do not have annual budget nor fixed incomes. NURPA operates entirely through skills-based volunteering. Funds are contributed by active members when needed.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.