Навигационна пътека

Допълнителни инструменти



    Профил на регистрираното лице

Net Users' Rights Protection Association

Идентификационен номер в Регистъра: 80339855034-02
Дата на регистрация: 19/01/2011 06:41:25

Информацията за този субект е била последно изменена на: 28/01/2015 02:19:02
Последната годишна актуализация е извършена на: 28/01/2015 02:19:02
Следваща актуализация най-късно до: 28/01/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Net Users' Rights Protection Association

NURPA

ASBL

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

-
- Bruxelles
БЕЛГИЯ

(+32) 487 696 922

    Правно отговорно лице

Господин  André Loconte

Co-founder and spokesperson

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  André Loconte

Co-founder and spokesperson

    Цели и задачи

NURPA (Net Users’ Rights Protection Association) is a Belgian advocacy group which promotes and protects human rights in the digital environement.

NURPA is a non-profit organization powered by volunteers. There is no director nor president.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

-

-


 

Не

Не

Не

Не

Не

We would like to emphasize that NURPA is not involved in lobbying activities, because we don't have any direct or indirect financial gain from these activities. NURPA is active in advocating the European Institutions for the human rights and their recognition in the digital environement and the inclusion of these principles in any act adopted by the European Union.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

25%: 1

1

0,2

The way NURPA operates does not fit the current information structure required by this registry. NURPA is powered by volunteers.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права

    Членство

5

 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ

    Финансови данни

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

1 €

0 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

0 €

0 €

1 €

1 €

For the past year (2014-2015), we estimate the expenses related to our activities to 2500€. We do not have annual budget nor fixed incomes. NURPA operates entirely through skills-based volunteering. Funds are contributed by active members when needed.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.