Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Net Users' Rights Protection Association

Идентификационен номер в Регистъра: 80339855034-02
Дата на регистрация: 11-1-19 6:41:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-20 4:33:32
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-20 4:33:32


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Net Users' Rights Protection Association
Инициали: NURPA
Правен статут: Unincorporated association
Уебсайт: http://nurpa.be

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  André Loconte
Длъжност: Co-founder and spokesperson

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  André Loconte
Длъжност: Co-founder and spokesperson

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: -  -
- Bruxelles
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 487 696 922
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Given our unincorporated association status, we do not have a head office.

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: NURPA (Net Users’ Rights Protection Association) is a Belgian advocacy group which promotes and protects human rights in the digital environement.

NURPA is a non-profit organization powered by volunteers. There is no director nor president. The decision are made by the main contributors.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 4
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


We would like to emphasize that NURPA is not involved in lobbying activities, because we don't have any direct or indirect financial gain from these activities. NURPA is active in advocating the European Institutions for the human rights and their recognition in the digital environement and the inclusion of these principles in any act adopted by the European Union.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Информационно общество
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 4
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Общ бюджет: 1
от който публични средства: 0
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 0
- от регионални източници: 0
други източници: 1
- дарения:
- членски вноски: 1
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

For the past year (2013-2014), we estimate the expenses related to our activities to 2500€. Given our unincorporated association status we do not have annual budget nor fixed incomes. NURPA operates entirely through skills-based volunteering. Funds are contributed by active members when needed.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.