Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

International Association of Classification Societies Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 80305287660-27
Registracijos data: 10/01/2012 11:17:07

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 05/02/2015 17:31:12
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 05/02/2015 17:31:12
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 05/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

International Association of Classification Societies Ltd.

IACS

Ltd.

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Broadway, 36
SW1H 0BH London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 020 7976 0660

    Teisiškai atsakingas asmuo

DEREK HODGSON

IACS Permanent Secretary

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

ASTRID SILVIA  GRUNERT

IACS Representative to the EU

    Tikslai ir uždaviniai

Dedicated to safe ships and clean seas, IACS makes a unique contribution to maritime safety and regulation through technical support, compliance verification and research and development. More than 90% of the world's cargo carrying tonnage is covered by the classification design, construction and through-life compliance Rules and standards set by the thirteen Member Societies of IACS.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Review of EU Passenger Ship Safety legislation; MRV of ship emissions; EU Ship Recycling Regulation; ESSF (European Sustainable Shipping Forum)


 

Non

Non

Non

Non

Non

Regular monitoring of EU legislative processes;
coordination of IACS Expert Group EU;
meetings with EU officials and sister organisations from the sector ...

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 1  

1

0,8

IACS EU Representative

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Astrid Silvia Grunert 27/01/2015 24/01/2016

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Transeuropiniai tinklai
  • Transportas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

01/2011  -  01/2012

< 9 999  

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.