Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

International Association of Classification Societies Ltd.

Identifikavimo numeris Registre: 80305287660-27
Registracijos data: 12.1.10 11.17.07

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 13.12.18 11.45.16
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 13.12.18 11.45.16


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: International Association of Classification Societies Ltd.
Akronimas: IACS
Teisinis statusas: Ltd.
Svetainė:

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: DEREK HODGSON
Pareigos: IACS Permanent Secretary

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: ASTRID SILVIA  GRUNERT
Pareigos: IACS Representative to the EU

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Broadway  36
SW1H 0BH London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 020 7976 0660
Faksas: (+44) 020 7808 1100
Papildoma kontaktinė informacija: IACS - International Association of Classification Societies Ltd.
IACS Brussels Office
37-41 Rue du Congres, 1000 Brussels, Belgium
TEL: +32 (0)2 609 5011 FAX: +32 (0)2 609 5014
EMAIL: astridgrunert@iacs.org.uk WEB: www.iacs.org.uk

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Dedicated to safe ships and clean seas, IACS makes a unique contribution to maritime safety and regulation through technical support, compliance verification and research and development. More than 90% of the world's cargo carrying tonnage is covered by the classification design, construction and through-life compliance Rules and standards set by the thirteen Member Societies of IACS.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: IACS EU Representative

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Astrid Silvia Grunert 14.1.25 15.1.23

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Regular monitoring of EU legislative processes;
coordination of IACS Expert Group EU;
meetings with EU officials and sister organisations from the sector ...

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2011 - 01/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.