Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

International Association of Classification Societies Ltd.

Tunnusnumber registris: 80305287660-27
Registreerimise kuupäev: 10/01/2012 11:17:07

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/06/2015 17:07:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/02/2015 17:31:12
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

International Association of Classification Societies Ltd.

IACS

Ltd.

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Broadway, 36
SW1H 0BH London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 020 7976 0660

    Juriidiliselt vastutav isik

DEREK HODGSON

IACS Permanent Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

ASTRID SILVIA  GRUNERT

IACS Representative to the EU

    Eesmärgid ja ülesanded

Dedicated to safe ships and clean seas, IACS makes a unique contribution to maritime safety and regulation through technical support, compliance verification and research and development. More than 90% of the world's cargo carrying tonnage is covered by the classification design, construction and through-life compliance Rules and standards set by the thirteen Member Societies of IACS.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Review of EU Passenger Ship Safety legislation; MRV of ship emissions; EU Ship Recycling Regulation; ESSF (European Sustainable Shipping Forum)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Regular monitoring of EU legislative processes;
coordination of IACS Expert Group EU;
meetings with EU officials and sister organisations from the sector ...

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1  

1

0,8

IACS EU Representative

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Astrid Silvia Grunert 27/01/2015 24/01/2016

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Transport
  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.