Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Stichting Amsterdam Marketing

Id-nummer i registret: 80265939305-47
Registreringsdag: 08/08/2012 17:25:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 11/02/2015 12:02:12
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 11/02/2015 12:02:12
Sista dag för nästa uppdatering är den: 11/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Stichting Amsterdam Marketing

AM

not for profit company

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

de Ruyterkade, 5
Box: 3331
1001 AC Amsterdam
NEDERLÄNDERNA

(+31) 7026111

    Juridiskt ansvarig

Eduard Pieter Oud

commercial director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Gerardus Dominicus

Director Research

    Mål och uppdrag

Development of knowledge and information in the field of tourtism and conventions, serving the tourism and convention industry. Serving the leisure and business visitor(City Hospitality). Coordinated promotion for the destination and its region.

  • Europeiska
  • Nationella
  • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Tourism Quality Principle


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Support under the Tourism Quality Principle Project (DG Enterprise, Tourism Unit) by deloping a parallel study on City Hospitality. This study reveals the criteria from the consumer on how a destination is perceived and how hospitality is experienced. The study is executed by Amsterdam Marketing in collaboration with European Cities Marketing and INHolland University of applied sciences in Amsterdam.
Seminar held on this topic in Copenhagen in June 2013. Working group has been formed and meeting now annually.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1  

1

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Ekonomi och finans
  • Forskning och teknik
  • Kultur
  • Näringsliv
  • Transeuropeiska nät

    Medlemskap

Board member of European Cities Marketing
Member ICCA
Member ETOA

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

30 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.