Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Stichting Amsterdam Marketing

Id-nummer i registret: 80265939305-47
Registreringsdag: 2012-08-08 17:25:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-14 11:02:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-14 11:02:57


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Stichting Amsterdam Marketing
Förkortning: AM
Associationsform (rättslig ställning): Not for profit limited company
Webbplats: http://www.iamsterdam.com/corporate

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Eduard Pieter Oud
Befattning: commercial director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Gerardus Dominicus
Befattning: Director Research

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: de Ruyterkade  5
Box: 3331
1001 AC Amsterdam
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+31) 7026111
Fax: (+31) 6252869
Andra adressuppgifter: Gerardus Dominicus is also head of the Centre of Expertise tourism, Leisure and Hospitality

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Development of knowledge and information in the field of tourtism and conventions, serving the tourism and convention industry. Serving the leisure and business visitor(City Hospitality). Coordinated promotion for the destination and its region.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Support under the Tourism Quality Label Project (DG Enterprise, Tourism Unit) by deloping a parallel study on City Hospitality. This study reveals the criteria from the consumer on how a destination is perceived and how hospitality is experienced. The study is executed by Amsterdam Marketing in collaboration with European Cities Marketing and INHolland University of applied sciences in Amsterdam.
Seminar held on this topic in Copenhagen in June 2013. Working group has been formed and meeting now annually.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Board member of European Cities Marketing
Member ICCA
Member ETOA

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 25 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.