Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Krankenhausgesellschaft

Αριθμός μητρώου: 80248698067-50
ημερομηνία της εγγραφής: 14/2/2012 10:27:38 πμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 4/12/2014 10:40:53 πμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 29/1/2014 4:17:53 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Deutsche Krankenhausgesellschaft
Ακρωνύμιο: DKG
Νομικό καθεστώς: e.V.
Δικτυακός τόπος: http://www.dkgev.de

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Georg Baum
Θέση: Hauptgeschäftsführer

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Marc Schreiner
Θέση: Bereitsleiter EU-Politik

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 3 Wegelystraße 
10623 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αριθμός τηλεφώνου: (+4930) 398011030
Αριθμός φαξ: (+4930) 398013011
Άλλα στοιχεία: Aufgaben und Ziele

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger. Sie unterstützt ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und auf dem Gebiet des Krankenhauswesens.

In diesem Zusammenhang nimmt sie ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr. Im Zusammenwirken mit staatlichen und sonstigen Institutionen des Gesundheitswesens sorgt sie für die Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft pflegt und fördert den Erfahrungsaustausch und unterstützt die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Sie bearbeitet Grundsatzfragen, die nicht nur einzelne Spitzen- und Landesverbände betreffen. Sie unterrichtet die Öffentlichkeit und unterstützt staatliche Körperschaften und Behörden bei der Vorbereitung und der Durchführung von Gesetzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Interessen des deutschen Krankenhauswesens auf der europäischen und internationalen Verbandsebene.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die stationäre Patientenversorgung

Aktuell 2.027 Krankenhäuser in Deuschland versorgen Jahr für Jahr über 18 Millionen stationäre Patienten und 20 Millionen ambulante Behandlungsfälle. Die Krankenhäuser leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Behandlung von Patienten in unserem Gesundheitswesen.

Mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Trägern und mit wohnortnahen Standorten bieten sie flächendeckend eine hochwertige Medizin für alle Patienten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unterstützt die Krankenhäuser in der Bundespolitik und EU-Politik. Sie setzt sich als Dachverband der Krankenhausträger für die Interessen und Belange der Krankenhäuser auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein.

Sprachrohr der Krankenhäuser

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Krankenhäuser bei allen gesundheitspolitischen Entscheidungen. Sie ist Partner für Politik, Institutionen, Verbände und Wissenschaft.

Als Bundesverband steht die Deutsche Krankenhausgesellschaft für 28 Mitgliedsverbände von Krankenhausträgern: 16 Landesverbände, 12 Spitzenverbände. Mit dieser Trägervielfalt repräsentiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft die gesamte Breite der Krankenhausinteressen.

In der Geschäftsstelle in Berlin arbeiten 70 Mitarbeiter in zehn Abteilungen an allen Fragestellungen rund um das Krankenhaus. Sie behandeln Themen wie Krankenhausfinanzierung, Personalwesen im Krankenhaus, EDV, Qualitätsmanagement sowie juristische und medizinische Fragen. Die sorgfältige Analyse der aktuellen Gesundheitspolitik und die Öffentlichkeitsarbeit sind weitere zentrale Aufgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Mit der Zeitschrift "das Krankenhaus" gibt sie eine der wichtigsten Fachpublikationen für das Krankenhauswesen heraus.

Gegründet 1949, entwickelte sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft von den Nachkriegsjahren bis heute zunehmend zu einer verantwortungsvollen Repräsentantin der Krankenhäuser. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren 28 Mitgliedern kann die DKG gesetzliche Entwicklungen krankenhausnah vorbereiten und umsetzen. Neben ihren politischen Aufgaben hat sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft den öffentlichen Dialog, den Erfahrungsaustausch und die Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung zum Ziel gesetzt.

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Aufgaben und Ziele

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger. Sie unterstützt ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und auf dem Gebiet des Krankenhauswesens.

In diesem Zusammenhang nimmt sie ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr. Im Zusammenwirken mit staatlichen und sonstigen Institutionen des Gesundheitswesens sorgt sie für die Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft pflegt und fördert den Erfahrungsaustausch und unterstützt die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Sie bearbeitet Grundsatzfragen, die nicht nur einzelne Spitzen- und Landesverbände betreffen. Sie unterrichtet die Öffentlichkeit und unterstützt staatliche Körperschaften und Behörden bei der Vorbereitung und der Durchführung von Gesetzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Interessen des deutschen Krankenhauswesens auf der europäischen und internationalen Verbandsebene.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die stationäre Patientenversorgung

Aktuell 2.027 Krankenhäuser in Deuschland versorgen Jahr für Jahr über 18 Millionen stationäre Patienten und 20 Millionen ambulante Behandlungsfälle. Die Krankenhäuser leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Behandlung von Patienten in unserem Gesundheitswesen.

Mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Trägern und mit wohnortnahen Standorten bieten sie flächendeckend eine hochwertige Medizin für alle Patienten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unterstützt die Krankenhäuser in der Bundespolitik und EU-Politik. Sie setzt sich als Dachverband der Krankenhausträger für die Interessen und Belange der Krankenhäuser auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein.

Sprachrohr der Krankenhäuser

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Krankenhäuser bei allen gesundheitspolitischen Entscheidungen. Sie ist Partner für Politik, Institutionen, Verbände und Wissenschaft.

Als Bundesverband steht die Deutsche Krankenhausgesellschaft für 28 Mitgliedsverbände von Krankenhausträgern: 16 Landesverbände, 12 Spitzenverbände. Mit dieser Trägervielfalt repräsentiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft die gesamte Breite der Krankenhausinteressen.


Die Krankenhäuser in der Gesundheitspolitik

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist Teil der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Zusammen mit den anderen Partnern der Selbstverwaltung – Krankenversicherungen, Ärzteverbände und Pflegeverbände – entscheidet sie über alle wichtigen krankenhausrelevanten Themen. Das Vergütungssystem im Krankenhauswesen und die Sicherung der Qualität im stationären Bereich werden in der Selbstverwaltung maßgeblich von der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit gestaltet.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss. Dieser trifft verbindliche Beschlüsse zu sektorenübergreifenden Fragen der ambulanten und stationären Versorgung. Auf europäischer und internationaler Ebene vertritt die DKG die deutschen Krankenhäuser in der International Hospital Federation (IHF) und im Europäischen Krankenhausverband (European Hospital and Healthcare Federation/HOPE).

In der Geschäftsstelle in Berlin arbeiten 70 Mitarbeiter in zehn Abteilungen an allen Fragestellungen rund um das Krankenhaus. Sie behandeln Themen wie Krankenhausfinanzierung, Personalwesen im Krankenhaus, EDV, Qualitätsmanagement sowie juristische und medizinische Fragen. Die sorgfältige Analyse der aktuellen Gesundheitspolitik und die Öffentlichkeitsarbeit sind weitere zentrale Aufgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Mit der Zeitschrift "das Krankenhaus" gibt sie eine der wichtigsten Fachpublikationen für das Krankenhauswesen heraus.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 2
Συμπληρωματικά στοιχεία: Der Bereich EU-Politik nimmt die Aufgaben der Interessenvertretung war. Herr Schreiner ist Vorstandsmitglied des europäischen Krankenhausverbands HOPE - European Hospital and Healthcare Federation. Gegebenenfalls wird er dabei vom Hauptgeschäftsführer unterstützt. Dieser ist von Juni 2011 bis Juni 2014 auch Präsident des europäischen Krankenhausverbands HOPE - European Hospital and Healthcare Federation.

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Marc SCHREINER 9/4/2014 7/4/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Richtlinie zur "Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung" - Umsetzungsprozess auf europäischer und nationaler Ebene

Grünbuch über "Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa"

Grünbuch zur "Modernisierung der Richtlinie EG/2005/36 über gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen"

Verordnung zu Medizinprodukten

Mitwirkung am delegiertem Rechtsakt zu Europäischen Referenznetzwerk als nationaler Experte

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Κοινωνία της πληροφορίας

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Die DKG ist Mitgliedsorganisation des europäischen Krankenhausverbands HOPE - European Hospital and Healthcare Federation. Der Hauptgeschäftsführer der DKG ist von Juni 2011 bis Juni 2014 Präsident von HOPE. Der Bereitsleiter EU-Politik ist Vorstandsmitglied (Governor) bei HOPE.

Die DKG ist Mitgliedsorganisation des internationalen Krankenhausverbands IHF - International Hospital Federation. Der Hauptgeschäftsführer der DKG ist dort Vorstandsmitglied.

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: 50.000 €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

Die unter 2. gemachten Angaben umfassen Reisekosten für den wöchentlichen Besuch des Büros in Brüssel sowie die Miet- und Unterhaltskosten für das Büro in Brüssel. Daneben sind sämtliche Kosten der Kommunikation u.ä. einbezogen.

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.