Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Αριθμός μητρώου: 80248698067-50
ημερομηνία της εγγραφής: 14/02/2012 10:27:38

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/02/2015 15:38:27
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/02/2015 15:38:27
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

DKG

Eingetragener Verein (e.V.)

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Wegelystraße, 3
10623 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4930) 398011030

Rue d'Arlon 50
1000 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 022820594

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Georg Baum

Hauptgeschäftsführer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Marc Schreiner

Bereitsleiter EU-Politik

    Στόχοι και αποστολή

Aufgaben und Ziele

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist der Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger. Sie unterstützt ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und auf dem Gebiet des Krankenhauswesens.

In diesem Zusammenhang nimmt sie ihr gesetzlich übertragene Aufgaben wahr. Im Zusammenwirken mit staatlichen und sonstigen Institutionen des Gesundheitswesens sorgt sie für die Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft pflegt und fördert den Erfahrungsaustausch und unterstützt die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Sie bearbeitet Grundsatzfragen, die nicht nur einzelne Spitzen- und Landesverbände betreffen. Sie unterrichtet die Öffentlichkeit und unterstützt staatliche Körperschaften und Behörden bei der Vorbereitung und der Durchführung von Gesetzen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Interessen des deutschen Krankenhauswesens auf der europäischen und internationalen Verbandsebene.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Die stationäre Patientenversorgung

Aktuell 2.000 Krankenhäuser in Deuschland versorgen Jahr für Jahr über 18 Millionen stationäre Patienten und 20 Millionen ambulante Behandlungsfälle. Die Krankenhäuser leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Behandlung von Patienten in unserem Gesundheitswesen.

Mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Trägern und mit wohnortnahen Standorten bieten sie flächendeckend eine hochwertige Medizin für alle Patienten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) unterstützt die Krankenhäuser in der Bundespolitik und EU-Politik. Sie setzt sich als Dachverband der Krankenhausträger für die Interessen und Belange der Krankenhäuser auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene ein.

Sprachrohr der Krankenhäuser

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft vertritt die Krankenhäuser bei allen gesundheitspolitischen Entscheidungen. Sie ist Partner für Politik, Institutionen, Verbände und Wissenschaft.

Als Bundesverband steht die Deutsche Krankenhausgesellschaft für 28 Mitgliedsverbände von Krankenhausträgern: 16 Landesverbände, 12 Spitzenverbände. Mit dieser Trägervielfalt repräsentiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft die gesamte Breite der Krankenhausinteressen.


Die Krankenhäuser in der Gesundheitspolitik

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist Teil der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Zusammen mit den anderen Partnern der Selbstverwaltung – Krankenversicherungen, Ärzteverbände und Pflegeverbände – entscheidet sie über alle wichtigen krankenhausrelevanten Themen. Das Vergütungssystem im Krankenhauswesen und die Sicherung der Qualität im stationären Bereich werden in der Selbstverwaltung maßgeblich von der Deutschen Krankenhausgesellschaft mit gestaltet.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss. Dieser trifft verbindliche Beschlüsse zu sektorenübergreifenden Fragen der ambulanten und stationären Versorgung. Auf europäischer und internationaler Ebene vertritt die DKG die deutschen Krankenhäuser in der International Hospital Federation (IHF) und im Europäischen Krankenhausverband (European Hospital and Healthcare Federation/HOPE).

In der Geschäftsstelle in Berlin arbeiten 75 Mitarbeiter in zehn Abteilungen an allen Fragestellungen rund um das Krankenhaus. Sie behandeln Themen wie Krankenhausfinanzierung, Personalwesen im Krankenhaus, EDV, Qualitätsmanagement sowie juristische und medizinische Fragen. Die sorgfältige Analyse der aktuellen Gesundheitspolitik und die Öffentlichkeitsarbeit sind weitere zentrale Aufgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Mit der Zeitschrift "das Krankenhaus" gibt sie eine der wichtigsten Fachpublikationen für das Krankenhauswesen heraus.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Europäisches Semester
TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership
Datenschutzgrundverordnung
Medizinprodukteverordnung
Arbeitszeitrichtlinie
Normungsverordnung - Jahresprogramme
Mehrwertsteuerreform
Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie
M-health
E-health
Patientenmobilitätsrichtlinie


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Richtlinie zur "Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung" - Umsetzungsprozess auf europäischer und nationaler Ebene

Grünbuch über "Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa"

Grünbuch zur "Modernisierung der Richtlinie EG/2005/36 über gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen"

Verordnung zu Medizinprodukten

Mitwirkung am delegiertem Rechtsakt zu Europäischen Referenznetzwerk als nationaler Experte

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 2  

2

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Marc SCHREINER 11/03/2015 09/03/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Προϋπολογισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/2/title/Die_DKG

http://www.dkgev.de/dkg.php/cat/36/title/EU-Politik__Internationales__Gesundheitswirtschaft

Die DKG ist Mitgliedsorganisation des europäischen Krankenhausverbands HOPE - European Hospital and Healthcare Federation. Der Hauptgeschäftsführer der DKG ist von Juni 2011 bis Juni 2014 Präsident von HOPE gewesen und gehört nun als "past president" dem Vorstand an. Der Bereitsleiter EU-Politik ist liaison officer bei HOPE.

Die DKG ist Mitgliedsorganisation des internationalen Krankenhausverbands IHF - International Hospital Federation.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

50.000 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Die unter 2. gemachten Angaben umfassen Reisekosten für den wöchentlichen Besuch des Büros in Brüssel sowie die Miet- und Unterhaltskosten für das Büro in Brüssel. Daneben sind sämtliche Kosten der Kommunikation u.ä. einbezogen.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.