Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Law Society of Scotland

Tunnusnumber registris: 80169287043-57
Registreerimise kuupäev: 27/10/2011 16:40:28

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 21/04/2015 13:22:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21/04/2015 13:22:27
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 21/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Law Society of Scotland

LSS

body established by the Legal Aid and Solicitors (Scotland) Act 1949 as enacted and consolidated by the Solicitors (Scotland) Act 1980.

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Drumsheugh Gardens, 26
EH3 7YR Edinburgh
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1312267411

Avenue des Nerviens 85
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 27438585

    Juriidiliselt vastutav isik

Lorna Jack

Chief Executive

    ELi asjade eest vastutav isik

Mickael Laurans

Head of Joint Brussels Office

    Eesmärgid ja ülesanded

The objectives of the Law Society of Scotland include the promotion of the interests of the solicitors’ profession in Scotland and the interests of the public in relation to that profession. All practising solicitors in Scotland must be members of the Society and must hold a current Practising Certificate which is issued by the Society.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

4th Anti-Money Laundering Directive COM(2013) 45 final or 2013/0025 (COD)
General Data Protection Regulation COM(2012) 11 final or 2012/0011 (COD)
Directive 2055/36/EC on the recognition of professional qualifications and its revision (directive 2013/55/EU, COM 2011/883)
Communication on evaluating national regulations on access to professions COM(2013) 676 final
Evaluation of directives 77/249 and 98/5
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations
Trade in Services Agreement (TiSA) negotiations
review of the European Transparency Register
Market stability reserve, COD 2014/011
Proposal for directive on fuels and energy from renewable sources, COD 2012/0288
Proposal for mandatory automatic exchange of information in the field of taxation, COM (2015)135
Financial transaction tax proposal, COM(2013)71, CNS 2013/0045
Special committee on tax rulings
Review of the Common European Sales Law

Competition Section Events:
19 March 2015 - Defending our right to good administration: The role of the European Ombudsman in competition cases
4 December 2014 - Towards the Juncker Commission and a new EU Parliament – What to expect?
16 September 2014 - Dawn raids
23 June 2014 - Birth of the EU Damages Directive - overcoming the challenges and finding workable compromises
7 May 2014 - Multi-jurisdictional monitoring trustee assignments
Receptions:
20 January 2015 - Brussels Office Joint reception with EU Stakeholders (speakers from DG JUST and EP JURI)
Position papers:
(2014) Proposal for a Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
(2014) Online public consultation on investment protection and investor-to-state dispute settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP)


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

The Law Society’s representational activities at the EU level focus primarily on issues that affect the regulation of the legal profession and the way in which lawyers practise. In particular, these include the Directives on lawyers, legislation on the provision of services, competition law as it applies to professional services, international trade in services, anti-money laundering legislation and policy that impacts on questions of deontology.

The Law Society’s activities also cover other areas of EU legal policy that are pertinent to solicitors’ areas of practice and to the advice they give to their clients. This includes a broad range of policy areas including civil law, company law and financial services, competition law, criminal law, consumer law, employment law, environment law, family law, intellectual property law, and tax law.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 13   50%: 1  

14

13,5

The above figure represents the entire number of the Brussels office in the period from 2014 to 2015 (which also includes staff who left).

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

The Law Society of Scotland represents over 11,000 solicitors in Scotland.

The Law Society is a member of the UK delegation to the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

The Law Society liaises with bodies including the International Bar Association (IBA), the Commonwealth Lawyers Association (CLA) and the International Union of Latin Notaries (UINL).

The Law Society’s Brussels office is a member of the British Chamber of Commerce in Belgium. All staff working in the Brussels office involved in making representations to the EU institutions are a member of the Society of European Affairs Professionals.

    Finantsandmed

10/2013  -  10/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

This figure represents a proportion of the Law Society’s contribution to the operation of its Brussels office, which is operated jointly with the Law Society of England and Wales (ref no 38020227042-38) and the Law Society of Northern Ireland (ref no 07797487044-04).

The overall figure for the Brussels office is the annual costs of its operations and includes staff time and resources dedicated to the direct lobbying of the EU institutions. These include events for practitioners and for stakeholders (those that involve EU officials). Other representational activities not directed to the EU institutions have not been included (these are, among others, the publication of information material to the solicitors’ profession).

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Members of the Law Society of Scotland are bound by the Practice Rules 2011: http://www.lawscot.org.uk/rules-and-guidance/table-of-contents/.