Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

GlaxoSmithKline

Id-nummer i registret: 7990322925-77
Registreringsdag: 2009-01-06 16:12:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-15 14:45:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-15 14:45:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: GlaxoSmithKline
Förkortning: GSK
Associationsform (rättslig ställning): Corporation
Webbplats: http://www.gsk.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Andrew Witty
Befattning: Chief Executive Officer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Johan Thor
Befattning: Vice President European Government Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Great West Road  980
TW8 9GS Brentford, Middlesex
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 20 8047 5000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Contact details of Brussels office:

GlaxoSmithKline
Kunstlaan 46 Avenue Des Arts
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 282 40 55

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: GlaxoSmithKline (GSK) is a research-based pharmaceutical company. Our mission is to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. This mission gives us the purpose to develop innovative medicines and products that help millions of people around the world.

Headquartered in the UK, we are one of the industry leaders with an estimated seven per cent of the world's pharmaceutical market. We produce medicines that treat major disease areas, including asthma, cancer, virus control, infections, mental health, diabetes and digestive conditions, and we market over 25 vaccines to protect against illnesses such as hepatitis A and B, diphtheria, tetanus,whooping cough, typhoid and influenza. GSK also produce consumer health care products including, over-the-counter (OTC) medicines, dental products, smoking control products and nutritional healthcare drinks.

We believe we are the only pharmaceutical company researching both medicines and vaccines for the World Health Organization’s three priority diseases – HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. In 2007, our total community investment was valued at £282 million, equivalent to 3.8 per cent of Group total profit before tax.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3,2
Kompletterande upplysningar: The number of persons reflect the full time employement falling under the scope of the register.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Paulus Lambertus Antonius van Hoof 2014-08-02 2015-07-31
Sophie Renee Jeanne Marie Philippine Crousse 2014-09-03 2015-08-28
Karin Jeanette Drielsma 2014-08-06 2015-08-04
Christian Baracat 2014-08-26 2015-08-19
Guilherme Monteiro Ferreira Borges Dos Santos 2013-09-28 2014-09-26
Gisela Payeras Bailly 2014-08-26 2015-08-19
Elisaveta Voynova 2013-09-28 2014-09-26

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- to adress unmet medical needs, improve patient safety and strengthen disease prevention in Europe
- to increase Europe´s competitiveness as a location for Research and Development investment

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EUROPABIO
AESGP

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 600000  € och < 700000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

In 2013, costs associated with lobbying of EU institutions were in the range of 600.000-700.000 euros. This figure is calculated based on the Interinstitutional Agreements published in the Official Journal of 22 July 2011 and includes:
•A percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register
•A percentage of the overall costs of running an office in Brussels
•100% of GSK spend on conferences dedicated to “EU Public Affairs”
•A percentage of the costs incurred by the staffers falling under the scope of the Register for travel and accommodation related to EU Public Affairs activities
•100% of the consulting cost spent on EU Public Affairs advice.
In order to avoid double reporting on the Register, this figure excludes trade association membership fees as responsibility for declaring these lies with the respective organisations. The 2013 figure is smaller than GSK’s 2012 figure because there were vacancies. The 2013 figure is 217000 euros.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.