Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

GlaxoSmithKline

Identifikačné číslo v Registri: 7990322925-77
Dátum registrácie: 6.1.2009 16:12:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.10.2014 10:38:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.1.2014 14:45:05


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: GlaxoSmithKline
Skratka: GSK
Právna forma: Corporation
Internetová stránka: http://www.gsk.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Andrew Witty
Funkcia: Chief Executive Officer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Sue Middleton
Funkcia: Vice President European Government Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Great West Road  980
TW8 9GS Brentford, Middlesex
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 20 8047 5000
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Contact details of Brussels office:

GlaxoSmithKline
Kunstlaan 46 Avenue Des Arts
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 282 40 55

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: GlaxoSmithKline (GSK) is a research-based pharmaceutical company. Our mission is to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. This mission gives us the purpose to develop innovative medicines and products that help millions of people around the world.

Headquartered in the UK, we are one of the industry leaders with an estimated seven per cent of the world's pharmaceutical market. We produce medicines that treat major disease areas, including asthma, cancer, virus control, infections, mental health, diabetes and digestive conditions, and we market over 25 vaccines to protect against illnesses such as hepatitis A and B, diphtheria, tetanus,whooping cough, typhoid and influenza. GSK also produce consumer health care products including, over-the-counter (OTC) medicines, dental products, smoking control products and nutritional healthcare drinks.

We believe we are the only pharmaceutical company researching both medicines and vaccines for the World Health Organization’s three priority diseases – HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. In 2007, our total community investment was valued at £282 million, equivalent to 3.8 per cent of Group total profit before tax.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 9
Doplňujúce údaje: The number of persons reflect the full time employement falling under the scope of the register.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Paulus Lambertus Antonius van Hoof 2.8.2014 31.7.2015
Sophie Renee Jeanne Marie Philippine Crousse 3.9.2014 28.8.2015
Karin Jeanette Drielsma 6.8.2014 4.8.2015
Guilherme Monteiro Ferreira Borges Dos Santos 30.9.2014 26.9.2015
Diana Mereu 4.10.2014 2.10.2015
Christian Baracat 26.8.2014 19.8.2015
Gisela Payeras Bailly 26.8.2014 19.8.2015
Nicholas Collinge Crosby 8.10.2014 6.10.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


- to adress unmet medical needs, improve patient safety and strengthen disease prevention in Europe
- to increase Europe´s competitiveness as a location for Research and Development investment

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Hospodárska súťaž
 • Humanitárna pomoc
 • Obchod
 • Podniky
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EuropaBio
AESGP
Cosmetics Europe
AmChamEU

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 600000  € a < 700000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

In 2013, costs associated with lobbying of EU institutions were in the range of 600.000-700.000 euros. This figure is calculated based on the Interinstitutional Agreements published in the Official Journal of 22 July 2011 and includes:
•A percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register
•A percentage of the overall costs of running an office in Brussels
•100% of GSK spend on conferences dedicated to “EU Public Affairs”
•A percentage of the costs incurred by the staffers falling under the scope of the Register for travel and accommodation related to EU Public Affairs activities
•100% of the consulting cost spent on EU Public Affairs advice.
In order to avoid double reporting on the Register, this figure excludes trade association membership fees as responsibility for declaring these lies with the respective organisations. The 2013 figure is smaller than GSK’s 2012 figure because there were vacancies. The 2013 figure is 217000 euros.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
yes