Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

GlaxoSmithKline

Αριθμός μητρώου: 7990322925-77
ημερομηνία της εγγραφής: 06/01/2009 16:12:35

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 15/06/2015 10:39:45
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/04/2015 10:18:31
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

GlaxoSmithKline

GSK

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Great West Road, 980
TW8 9GS Brentford, Middlesex
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 20 8047 5000

Avenue des Arts 46/b9
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 2 282 40 55

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andrew Witty

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Sue Middleton

Vice President European Government Affairs

    Στόχοι και αποστολή

GSK is a science-led global healthcare company.

Our mission is to help people do more, feel better, live longer.


We research and develop a broad range of innovative products in three primary areas of Pharmaceuticals, Vaccines and Consumer Healthcare that can improve people’s health and well-being, ultimately helping them to live life to its fullest and contribute to the prosperity of their communities.

Our Pharmaceuticals business develops and makes medicines to treat a broad range of acute and chronic diseases. Our portfolio is made up of both patent-protected and off patent medicines and we have leading global positions in respiratory disease and HIV.

Our Vaccines business is one of the largest in the world. We have a broad portfolio of over 30 paediatric, adolescent, adult and travel vaccines. In 2014, we distributed approximately 800 million doses in 170 countries.

We develop and market a range of consumer healthcare products based on scientific innovation. We have brands in four main categories: Wellness, Oral Health, Skin Health and Nutrition. These include a number of well-known brands such as Sensodyne, Panadol and Horlicks.


We have a significant global presence with commercial operations in more than 150 countries, a network of 84 manufacturing sites in 36 countries and large R&D centres in the UK, USA, Spain, Belgium and China.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

We follow EU initiatives, policies and legislative files related to our Pharmaceuticals, Vaccines and Consumer Healthcare businesses.

This includes topics such as R&D and clinical trials, antimicrobial resistance, data protection, pharmaceutical legislation, medical devices, trade & IP, environment, smoking cessation.

Mainly via the participation of events organized by Trade Associations and Think-Tanks.


 

Όχι

Όχι

EC Expert Group on Rare-Diseases (on behalf of EuropaBio)

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 0   75%: 3   50%: 3   25%: 5

11

5

The number of persons reflects the full time employment falling under the scope of the register. GSK follows the guidelines provided by EFPIA regarding this registration.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Christian BARACAT 29/08/2015 28/08/2016
Paulus Lambertus Antonius VAN HOOF 31/07/2015 29/07/2016
Guilherme MONTEIRO FERREIRA BORGES DOS SANTOS 26/09/2015 25/09/2016
Gisela PAYERAS BAILLY 29/08/2015 28/08/2016
Karin Jeanette DRIELSMA 22/09/2015 18/09/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

American Chamber of Commerce to the European Union (AmChamEU)
Association of the European Self-Medication Industry (AESGP)
British Chamber of Commerce in Belgium
Cosmetics Europe
EuropaBio
European Biopharmaceutical Enterprises (EBE)
European Brands Association (AIM)
European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA)
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
Vaccines Europe (VE)
World Federation of Advertisers (WFA)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 1.750.000 € και < 1.999.999 €

0 €

N/A

10.445.466 €

FP7-People; FP7-NMP; Horizon 2020

In 2013, GSK’s estimated costs attributable to activities covered by the Register were in the range of 600.000-700.000. While GSK maintained activities in scope of the register from 2013 to 2014, the increased figures result from vacancies and the renewed “transparency register implementing guidelines” published 21 January 2015 by the Joint Transparency Register Secretariat.
GSK followed EFPIA’s interpretation and guidance on implementing those guidelines in 2014.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.