Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

GlaxoSmithKline

Αριθμός μητρώου: 7990322925-77
ημερομηνία της εγγραφής: 06/01/2009 16:12:35

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/01/2015 10:06:56
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/01/2015 14:52:18

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

GlaxoSmithKline

GSK

Corporation

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Great West Road, 980
TW8 9GS Brentford, Middlesex
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 20 8047 5000

(+) 

Contact details of Brussels office:

GlaxoSmithKline
Kunstlaan 46 Avenue Des Arts
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 282 40 55

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Andrew Witty

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Sue Middleton

Vice President European Government Affairs

    Στόχοι και αποστολή

GlaxoSmithKline (GSK) is a research-based pharmaceutical company. Our mission is to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. This mission gives us the purpose to develop innovative medicines and products that help millions of people around the world.

Headquartered in the UK, we are one of the industry leaders with an estimated seven per cent of the world's pharmaceutical market. We produce medicines that treat major disease areas, including asthma, cancer, virus control, infections, mental health, diabetes and digestive conditions, and we market over 25 vaccines to protect against illnesses such as hepatitis A and B, diphtheria, tetanus,whooping cough, typhoid and influenza. GSK also produce consumer health care products including, over-the-counter (OTC) medicines, dental products, smoking control products and nutritional healthcare drinks.

We believe we are the only pharmaceutical company researching both medicines and vaccines for the World Health Organization’s three priority diseases – HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. In 2007, our total community investment was valued at £282 million, equivalent to 3.8 per cent of Group total profit before tax.

παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

- to adress unmet medical needs, improve patient safety and strengthen disease prevention in Europe
- to increase Europe´s competitiveness as a location for Research and Development investment

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

9

The number of persons reflect the full time employement falling under the scope of the register.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Paulus Lambertus Antonius van Hoof 02/08/2014 31/07/2015
Sophie Renee Jeanne Marie Philippine Crousse 03/09/2014 28/08/2015
Karin Jeanette Drielsma 06/08/2014 04/08/2015
Guilherme Monteiro Ferreira Borges Dos Santos 30/09/2014 26/09/2015
Diana Mereu 04/10/2014 02/10/2015
Christian Baracat 26/08/2014 19/08/2015
Gisela Payeras Bailly 26/08/2014 19/08/2015
Nicholas Collinge Crosby 08/10/2014 06/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Ανθρωπιστική βοήθεια
  • Ανταγωνισμός
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Δημόσια υγεία
  • Εμπόριο
  • Επιχειρήσεις
  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Εσωτερική αγορά
  • Καταναλωτές

    Μέλη

EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EuropaBio
AESGP
Cosmetics Europe
AmChamEU

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 600.000  € και < 700.000  €

0 €

0 €

In 2013, costs associated with lobbying of EU institutions were in the range of 600.000-700.000 euros. This figure is calculated based on the Interinstitutional Agreements published in the Official Journal of 22 July 2011 and includes:
•A percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register
•A percentage of the overall costs of running an office in Brussels
•100% of GSK spend on conferences dedicated to “EU Public Affairs”
•A percentage of the costs incurred by the staffers falling under the scope of the Register for travel and accommodation related to EU Public Affairs activities
•100% of the consulting cost spent on EU Public Affairs advice.
In order to avoid double reporting on the Register, this figure excludes trade association membership fees as responsibility for declaring these lies with the respective organisations. The 2013 figure is smaller than GSK’s 2012 figure because there were vacancies. The 2013 figure is 217000 euros.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
yes