Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

GlaxoSmithKline

Identifikační číslo v rejstříku: 7990322925-77
Datum registrace: 06/01/2009 16:12:35

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 20/01/2015 10:06:56
Datum poslední roční aktualizace je: 05/01/2015 14:52:18

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

GlaxoSmithKline

GSK

Corporation

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Great West Road, 980
TW8 9GS Brentford, Middlesex
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 20 8047 5000

(+) 

Contact details of Brussels office:

GlaxoSmithKline
Kunstlaan 46 Avenue Des Arts
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 (0) 2 282 40 55

    Osoba s právní odpovědností

pan  Andrew Witty

Chief Executive Officer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Sue Middleton

Vice President European Government Affairs

    Cíle a úkoly

GlaxoSmithKline (GSK) is a research-based pharmaceutical company. Our mission is to improve the quality of human life by enabling people to do more, feel better and live longer. This mission gives us the purpose to develop innovative medicines and products that help millions of people around the world.

Headquartered in the UK, we are one of the industry leaders with an estimated seven per cent of the world's pharmaceutical market. We produce medicines that treat major disease areas, including asthma, cancer, virus control, infections, mental health, diabetes and digestive conditions, and we market over 25 vaccines to protect against illnesses such as hepatitis A and B, diphtheria, tetanus,whooping cough, typhoid and influenza. GSK also produce consumer health care products including, over-the-counter (OTC) medicines, dental products, smoking control products and nutritional healthcare drinks.

We believe we are the only pharmaceutical company researching both medicines and vaccines for the World Health Organization’s three priority diseases – HIV/AIDS, tuberculosis and malaria. In 2007, our total community investment was valued at £282 million, equivalent to 3.8 per cent of Group total profit before tax.

celosvětové

    Činnosti

- to adress unmet medical needs, improve patient safety and strengthen disease prevention in Europe
- to increase Europe´s competitiveness as a location for Research and Development investment

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

9

The number of persons reflect the full time employement falling under the scope of the register.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paulus Lambertus Antonius van Hoof 02/08/2014 31/07/2015
Sophie Renee Jeanne Marie Philippine Crousse 03/09/2014 28/08/2015
Karin Jeanette Drielsma 06/08/2014 04/08/2015
Guilherme Monteiro Ferreira Borges Dos Santos 30/09/2014 26/09/2015
Diana Mereu 04/10/2014 02/10/2015
Christian Baracat 26/08/2014 19/08/2015
Gisela Payeras Bailly 26/08/2014 19/08/2015
Nicholas Collinge Crosby 08/10/2014 06/10/2015

    Oblasti zájmu

  • Hospodářská soutěž
  • Humanitární pomoc
  • Obchod
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Veřejné zdraví
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EuropaBio
AESGP
Cosmetics Europe
AmChamEU

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 600 000  € a < 700 000  €

0 €

0 €

In 2013, costs associated with lobbying of EU institutions were in the range of 600.000-700.000 euros. This figure is calculated based on the Interinstitutional Agreements published in the Official Journal of 22 July 2011 and includes:
•A percentage of the salaries of the staffers falling under the scope of the Register
•A percentage of the overall costs of running an office in Brussels
•100% of GSK spend on conferences dedicated to “EU Public Affairs”
•A percentage of the costs incurred by the staffers falling under the scope of the Register for travel and accommodation related to EU Public Affairs activities
•100% of the consulting cost spent on EU Public Affairs advice.
In order to avoid double reporting on the Register, this figure excludes trade association membership fees as responsibility for declaring these lies with the respective organisations. The 2013 figure is smaller than GSK’s 2012 figure because there were vacancies. The 2013 figure is 217000 euros.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
yes