Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

IEEE Inc

Id-nummer i registret: 79856747620-58
Registreringsdag: 06/01/2012 10:25:47

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 09/02/2015 11:57:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 09/02/2015 11:57:05
Sista dag för nästa uppdatering är den: 09/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

IEEE Inc

IEEE

Association

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Hoes Lane, 445
NJ 08854-4141 Piscataway
USA

(+1) 732 981 0060

    Juridiskt ansvarig

Prendergast James

executive director

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Karine Iffour

Director, Business Development Europe

    Mål och uppdrag

IEEE is the world’s largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through IEEE's highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

ICT, Energy, education & qualification and research & innovation


 

Nej

Nej

IEEE is part of the EC Multistaheholder platform on ICT standards and its related activities

SME and Digital agenda ones

Member of K4I and EIF

The main EU initiatives are related to standards, energy, ICT, education and research &Innovation

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 1   25%: 1

2

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Karine Iffour 15/01/2015 13/01/2016

    Intresseområden

 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Klimatarbetet
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Utbildning

    Medlemskap

individual members
https://www.ieee.org/about/today/at_a_glance.html

http://www.knowledge4innovation.eu/
https://www.eifonline.org/

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € och < 199 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.