Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

IEEE Inc

Numărul de identificare din Registru: 79856747620-58
Data înscrierii: 06.01.2012 10:25:47

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.01.2015 14:12:43
Data ultimei actualizări anuale: 07.01.2015 14:12:43


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: IEEE Inc
Acronim: IEEE
Statut juridic: Association
Site internet: http://www.ieee.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Prendergast James
Funcţie: executive director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Karine Iffour
Funcţie: Director, Business Development Europe

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Hoes Lane  445
NJ 08854-4141 Piscataway
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+1) 732 981 0060
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: IEEE is the world’s largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through IEEE's highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Karine Iffour 15.01.2015 13.01.2016

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


The main EU initiatives are related to standards, energy, ICT, education and research &Innovation

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comunicare
 • Concurenţă
 • Educaţie
 • Energie
 • Întreprinderi
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Reţele transeuropene
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2010 - 12/2010
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 200000  € şi < 250000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.