Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

IEEE Inc

Tunnistenumero rekisterissä: 79856747620-58
Rekisteröintipäivä: 6.1.2012 10:25:47

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.12.2013 21:11:57
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.12.2013 21:11:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: IEEE Inc
Lyhenne: IEEE
Organisaation oikeudellinen muoto: Association
Internet-osoite: http://www.ieee.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Prendergast James
Tehtävä organisaatiossa: executive director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Karine Iffour
Tehtävä organisaatiossa: Director, Business Development Europe

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Hoes Lane  445
NJ 08854-4141 Piscataway
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1) 732 981 0060
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: IEEE is the world’s largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through IEEE's highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Karine Iffour 14.1.2014 23.12.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The main EU initiatives are related to standards, energy, ICT, education and research &Innovation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2010 - 12/2010
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.