Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

IEEE Inc

Tunnusnumber registris: 79856747620-58
Registreerimise kuupäev: 06/01/2012 10:25:47

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 11:57:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 11:57:05
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

IEEE Inc

IEEE

Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Hoes Lane, 445
NJ 08854-4141 Piscataway
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1) 732 981 0060

    Juriidiliselt vastutav isik

Prendergast James

executive director

    ELi asjade eest vastutav isik

Karine Iffour

Director, Business Development Europe

    Eesmärgid ja ülesanded

IEEE is the world’s largest professional association dedicated to advancing technological innovation and excellence for the benefit of humanity. IEEE and its members inspire a global community through IEEE's highly cited publications, conferences, technology standards, and professional and educational activities.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

ICT, Energy, education & qualification and research & innovation


 

Ei

Ei

IEEE is part of the EC Multistaheholder platform on ICT standards and its related activities

SME and Digital agenda ones

Member of K4I and EIF

The main EU initiatives are related to standards, energy, ICT, education and research &Innovation

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   25%: 1

2

1

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Karine Iffour 15/01/2015 13/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Siseturg
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

individual members
https://www.ieee.org/about/today/at_a_glance.html

http://www.knowledge4innovation.eu/
https://www.eifonline.org/

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ja < 199 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.