Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny

Identifikavimo numeris Registre: 79832494187-43
Registracijos data: 10.9.16 09.20.14

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.23 14.16.15
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.23 14.16.15


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny
Akronimas: E.O.S.C.
Teisinis statusas: církevní organizace
Svetainė: http://www.equesterordosancticonstantini.org

Kategorijos

Kategorija: V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms
Tiksliau: Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg
Pareigos: velmistr

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: von Freimann-Geyersburg Eugen Sigismnund
Pareigos: velmistr

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Zelená  2853
41501 Teplice
ČEKIJOS RESPUBLIKA
Telefono numeris: (+420) 478048843
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: filantropická, charitativní a humanitární organizace
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 3
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Ivan Cichovský 14.1.25 15.1.23

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


humanitární a filantropická činnost na územích válečných konfliktů, poskytování sprostředkovatelských služeb v řešení smírných jednání

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Humanitarinė pagalba
 • Švietimas
 • Užsienio politika ir saugumas

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 500
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KROATIJA
 • LENKIJA
 • LIUKSEMBURGAS
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • BALTARUSIJA
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • GRUZIJA
 • JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
 • KANADA
 • LICHTENŠTEINAS
 • MOLDOVOS RESPUBLIKA
 • RUSIJOS FEDERACIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • UKRAINA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Členem Mezinárodní ligy na ochranu lidské důstojnosti, Moskva

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 01/2014
Bendras biudžetas: 5 000
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 0
iš kitų finansavimo šaltinių: 5 000
- dovanotos lėšos: 5 000
- narystės mokesčiai: 0
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.