Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny

Tunnusnumber registris: 79832494187-43
Registreerimise kuupäev: 16.09.10 9:20:14

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 23.08.14 14:16:15
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 23.08.14 14:16:15


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Rytířský řád sv. Konstantina a Heleny
Akronüüm: E.O.S.C.
Õiguslik vorm: církevní organizace
Veebisait: http://www.equesterordosancticonstantini.org

Jaod

Jagu: V - Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid
Täpsemalt: Kirikuid ja usukogudusi esindavad organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Eugen Sigismund von Freimann-Geyersburg
Ametikoht: velmistr

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: von Freimann-Geyersburg Eugen Sigismnund
Ametikoht: velmistr

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2853 Zelená 
41501 Teplice
TŠEHHI VABARIIK
Telefoninumber: (+420) 478048843
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: filantropická, charitativní a humanitární organizace
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Ivan Cichovský 25.01.14 23.01.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


humanitární a filantropická činnost na územích válečných konfliktů, poskytování sprostředkovatelských služeb v řešení smírných jednání

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 500
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BULGAARIA
 • HISPAANIA
 • HORVAATIA
 • ITAALIA
 • KREEKA
 • LUKSEMBURG
 • MADALMAAD
 • POOLA
 • PORTUGAL
 • ROOTSI
 • RUMEENIA
 • SAKSAMAA
 • SLOVAKKIA
 • SLOVEENIA
 • TŠEHHI VABARIIK
 • ÜHENDKUNINGRIIK
 • UNGARI

 • AMEERIKA ÜHENDRIIGID
 • BOSNIA JA HERTSEGOVIINA
 • GRUUSIA
 • KANADA
 • LIECHTENSTEIN
 • MOLDOVA VABARIIK
 • SERBIA
 • ŠVEITS
 • UKRAINA
 • VALGEVENE
 • VENEMAA FÖDERATSIOON
Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Členem Mezinárodní ligy na ochranu lidské důstojnosti, Moskva

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 01/2014
Üldeelarve: 5 000
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 5 000
- annetused: 5 000
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.