Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Id-nummer i registret: 79831544116-91
Registreringsdag: 03/09/2010 20:55:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 08/02/2015 13:41:21
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 08/02/2015 13:41:21
Sista dag för nästa uppdatering är den: 08/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

MAC-Team

aisbl

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

rue charles meert, 11
1030 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 485800009

6 Rond Point Schuman
Box: box 5
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 485800009

    Juridiskt ansvarig

Yves Boisselier

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Yves Boisselier

President

    Mål och uppdrag

The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

- Entrepreneurship
- SME transition and transmission
- Mentoring capacity building
- wikinomics
- Future Internet, IoT, Collaborative approaches
- Social innovation
- Education / Training / validation and recognition
- Agro-food
- citizen and society governance


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 2   50%: 6   25%: 10

18

7

Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries. It notably includes members of the following thematic networks: food-net (www.food-net.eu); EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network (www.eue-net.org); and the OI-Net, the academic European Open Innovation network (www.oi-net.eu).

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

120

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIKE
 • GREKLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETTLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLÄNDERNA
 • ÖSTERRIKE
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • STORBRITANNIEN
 • SVERIGE
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN
 • ALBANIEN
 • ALGERIET
 • BOSNIEN OCH HERCEGOVINA
 • ISRAEL
 • MAKEDONIEN, F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN
 • MAROCKO
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TUNISIEN
 • TURKIET

ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

188 486 €

120 970 €

 €

120 970 €

LLP programmes

67 516 €

41 996 €

25 520 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.