Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Identitātes numurs Reģistrā: 79831544116-91
Reģistrācijas datums: 03/09/2010 20:55:35

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 08/02/2015 13:41:21
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 08/02/2015 13:41:21
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 08/02/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

MAC-Team

aisbl

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

rue charles meert, 11
Bruxelles 1030
BEĻĢIJA

(+32) 485800009

6 Rond Point Schuman
Pastkastīte: box 5
Bruxelles 1040
BEĻĢIJA

(+32) 485800009

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Yves Boisselier

President

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Yves Boisselier

President

    Mērķi un uzdevumi

The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

- Entrepreneurship
- SME transition and transmission
- Mentoring capacity building
- wikinomics
- Future Internet, IoT, Collaborative approaches
- Social innovation
- Education / Training / validation and recognition
- Agro-food
- citizen and society governance


 

Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

75%: 2   50%: 6   25%: 10

18

7

Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries. It notably includes members of the following thematic networks: food-net (www.food-net.eu); EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network (www.eue-net.org); and the OI-Net, the academic European Open Innovation network (www.oi-net.eu).

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

    Dalība organizācijās

120

 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA
 • ALBĀNIJA
 • ALŽĪRIJA
 • BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • IZRAĒLA
 • MAROKA
 • NORVĒĢIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TUNISIJA
 • TURCIJA

ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

188 486 €

120 970 €

 €

120 970 €

LLP programmes

67 516 €

41 996 €

25 520 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.