Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Identitātes numurs Reģistrā: 79831544116-91
Reģistrācijas datums: 10.3.9 20:55:35

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.7.8 05:46:39
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.7.8 05:46:39


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs
Akronīms: MAC-Team
Juridiskais statuss: aisbl
Tīmekļa vietne: http://www.mac-team.eu/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Yves Boisselier
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Yves Boisselier
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue charles meert  11
Bruxelles 1030
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 485800009
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 10
Papildu informācija: Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries.

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Humānā palīdzība
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Sports
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 120
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BEĻĢIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • IGAUNIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LATVIJA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

 • ALBĀNIJA
 • ALŽĪRIJA
 • BOSNIJA - HERCEGOVINA
 • IZRAĒLA
 • MAROKA
 • NORVĒĢIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICE
 • TUNISIJA
 • TURCIJA
Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 109 766
tostarp publiskais finansējums: 95 266
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 614
- Piešķīrumi: 94 652
- no valsts finansējuma avotiem:
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 14 500
- ziedojumi: 2 000
- dalībnieku iemaksas: 12 500
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.