Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Identifikavimo numeris Registre: 79831544116-91
Registracijos data: 10.9.3 20.55.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.7 05.54.33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.7 05.54.33


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs
Akronimas: MAC-Team
Teisinis statusas: aisbl
Svetainė: http://www.mac-team.eu/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Yves Boisselier
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Yves Boisselier
Pareigos: President

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: rue charles meert  11
1030 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 485800009
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 10
Papildoma informacija: Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries. It notably includes members of the following thematic networks: food-net (www.food-net.eu); EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network (www.eue-net.org); and the OI-Net, the academic European Open Innovation network (www.oi-net.eu).

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 120
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • ALBANIJA
 • ALŽYRAS
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • IZRAELIS
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • MAROKAS
 • NORVEGIJA
 • SERBIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TUNISAS
 • TURKIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 109 766
viešųjų lėšų dalis: 95 266
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 614
- Dotacijos: 94 652
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 14 500
- dovanotos lėšos: 2 000
- narystės mokesčiai: 12 500
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.