Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Identifikationsnummer i registret: 79831544116-91
Registreringsdato: 03-09-10 20:55:35

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-08-14 05:54:33
Seneste årlige opdatering 07-08-14 05:54:33


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs
Forkortelse: MAC-Team
Retlig form: aisbl
Websted: http://www.mac-team.eu/

Kategorier

Kategori III –Ikke-statslige organisationer
og mere præcist: Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Yves Boisselier
Stilling: President

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Yves Boisselier
Stilling: President

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: rue charles meert  11
1030 Bruxelles
BELGIEN
Telefonnr.: (+32) 485800009
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).
Organisationen har interesser på:
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 10
Supplerende oplysninger: Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries. It notably includes members of the following thematic networks: food-net (www.food-net.eu); EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network (www.eue-net.org); and the OI-Net, the academic European Open Innovation network (www.oi-net.eu).

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Sport
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvikling
 • Unge

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 120
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • GRÆKENLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBOURG
 • MALTA
 • NEDERLANDENE
 • ØSTRIG
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÆNIEN
 • SLOVAKIET
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • SVERIGE
 • TJEKKIET
 • TYSKLAND
 • UNGARN

 • ALBANIEN
 • ALGERIET
 • BOSNIEN-HERCEGOVINA
 • ISRAEL
 • MAKEDONIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK
 • MAROKKO
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TUNISIEN
 • TYRKIET
Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2012 - 12/2012
Samlet budget: 109.766
heraf offentlig finansiering: 95.266
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter: 614
- Tilskud: 94.652
- fra nationale kilder:
- fra lokale/regionale kilder:
anden finansiering: 14.500
- tilskud: 2.000
- medlemsbidrag: 12.500
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.