Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

Identifikationsnummer i registret: 79831544116-91
Registreringsdato: 03/09/2010 20:55:35

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 08/02/2015 13:41:21
Seneste årlige opdatering: 08/02/2015 13:41:21
Næste ajourføring skal senest ske den: 08/02/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

MAC-Team aisbl - Pôle Européen de coopération Multi-Acteurs

MAC-Team

aisbl

    Kategori

III - Ikke-statslige organisationer

Ikke-statslige organisationer, platforme og netværk og lignende

    Kontaktoplysninger

rue charles meert, 11
1030 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 485800009

6 Rond Point Schuman
Postboks: box 5
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 485800009

    Juridisk ansvarlig

Yves Boisselier

President

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Yves Boisselier

President

    Mål og opgaver

The Association works towards the non-profit ends of international utility as follow:
• To support the bonds, co-operations and exchanges between the various socio-economic actors and of the civil company of the countries and areas of the European Union and its international partners.
• To support the actions of education, training, transfer of knowledge and know-how, management and development of knowledge up to the implementation of training or education curricula or of structure of virtual higher education or not, like all the actions concerned with certification, recognition of levels or those related to the development by the quality of the training/education institutions and their system of management (including ECVET and prior learning experience validation).
• To set up a representative and non discriminatory forum intended to support the effective interaction of its members around a common objective of study, development and deployment of solutions in sectors of reference when that is convenient.
• To propose a strategic, technological, animation and eventually of means assistance to the operators or the prescribers of projects or programs of co-operation, including by the implementation of collaborative and/or remote solutions, as well as of the best practices of quality approaches at all levels.
• To support the Members in their activities of collaboration, development and open innovation.
• To accompany the Members and their networks in valorisation and the dissemination of the results of their activities of co-operation.
• To promote methodologies and approaches to facilitate appraisal of impact assessment and goals fulfillment (based on Outcome Mapping and RBM-Result Based Management).

europæisk plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

- Entrepreneurship
- SME transition and transmission
- Mentoring capacity building
- wikinomics
- Future Internet, IoT, Collaborative approaches
- Social innovation
- Education / Training / validation and recognition
- Agro-food
- citizen and society governance


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Register as think tank to work on Civil Society and specially on issues related to: education, training, innovation, research, open-innovation, collaborative learning, social affairs, responsible practices, transnational cooperation and impact assessment.
Some activities are also sector based (agro-food, biotech, health, ICT/Future of Internet, Ethics/Privacy ...)

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

75%: 2   50%: 6   25%: 10

18

7

Members of the MAC-Team, the Multi-actors cooperation network, covering EU, candidate countries, and Mediterranean countries. It notably includes members of the following thematic networks: food-net (www.food-net.eu); EUE-Net, the European University-Enterprise cooperation network (www.eue-net.org); and the OI-Net, the academic European Open Innovation network (www.oi-net.eu).

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Eksterne forbindelser
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Fiskeri og akvakultur
 • Folkesundhed
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Fødevaresikkerhed
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Informationssamfundet
 • Konkurrence
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Sport
 • Transeuropæiske net  
 • Transport
 • Uddannelse
 • Udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • Udvikling
 • Unge

    Medlemskab og tilhørsforhold

120

 • BELGIEN
 • BULGARIEN
 • CYPERN
 • DANMARK
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FORENEDE KONGERIGE, DET
 • FRANKRIG
 • GRÆKENLAND
 • IRLAND
 • ITALIEN
 • KROATIEN
 • LETLAND
 • LITAUEN
 • LUXEMBOURG
 • MALTA
 • NEDERLANDENE
 • ØSTRIG
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • RUMÆNIEN
 • SLOVAKIET
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • SVERIGE
 • TJEKKIET
 • TYSKLAND
 • UNGARN
 • ALBANIEN
 • ALGERIET
 • BOSNIEN-HERCEGOVINA
 • ISRAEL
 • MAKEDONIEN, DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK
 • MAROKKO
 • NORGE
 • SCHWEIZ
 • SERBIEN
 • TUNISIEN
 • TYRKIET

ISPIM - International Society for Professional Innovation Management.

    Finansielle oplysninger

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

188.486 €

120.970 €

 €

120.970 €

LLP programmes

67.516 €

41.996 €

25.520 €

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.