Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Wild Deer Association of Ireland

Numărul de identificare din Registru: 79784888613-31
Data înscrierii: 17.04.2012 23:21:35

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 23.04.2014 00:55:46
Data ultimei actualizări anuale: 23.04.2014 00:55:46


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Wild Deer Association of Ireland
Acronim: WDAI
Statut juridic: NGO
Site internet: http://www.wilddeerireland.com

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Damien Hannigan
Funcţie: Hon. Secretary

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Damien Hannigan
Funcţie: Hon. Secretary

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Midleton  PO Box 31
- Cork
IRLANDA
Numărul de telefon: (+353) 872496987
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 1.To promote and encourage efforts to improve the management and conservation of our Deer population and its habitat.

2.To Defend, Advocate and represent the sport of Deer Stalking.

3.To provide information for Deerstalkers with a view to attaining high standards of sportsmanship and safety.

4.To cooperate and liaise with other sporting bodies in matters of common interest.

5.To support efforts to protect field sports and its traditions.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4500
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Since its establishment in 1981 the Wild Deer Association of Ireland has grown to become the largest organisation of its kind in Ireland, representing those involved in deer management, deer stalking and people with an interest in the conservation and well-being of wild deer.

The Wild Deer Association of Ireland is recognised as the leading authority on wild deer in Ireland holding numerous events throughout the year with the aim to develop the knowledge and skills of our members and the general public. Our events and seminars include international deer experts on issues relating to deer and deer management. The Wild Deer Association of Ireland is one of the founder members of Deer Alliance the assessment committee set up to oversee the Hunter Competence Assessment Programme (HCAP) which provides a first step to developing the knowledge and competence of deer managers and deer stalkers by providing a recognised qualification.

We are also a member of FACE which is recognised by the European Commission as the main discussion partner, representing Europe's 7 million hunters, and are consulted by the relevant Directorate-General during the elaboration and monitoring of EU legislation dealing with hunting, wildlife management, nature conservation, firearms, wild animal health, game meat hygiene, etc.

Since 2009 we provide a Deer Management Programme to advise and assist landowners on the management of deer, while maintaining the herd in a safe and sustainable environment.

More recent campaigns include "Shine a Light on Poaching" which promotes the illegal taking of deer. "Report a Wildlife Crime" allows for the reporting of suspected incidents of Deer Poaching and other Wildlife Crimes. "Deer Awareness Ireland" highlights the growing incidents of road traffic accidents involving deer and what actions can be taken to reduce such incidents.

We regularly lobby and work with government departments on deer related issues and legislation.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Mediu

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 1.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • IRLANDA
 • REGATUL UNIT
 • SUEDIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
FACE Ireland
FACE Europe
Deer Alliance
Irish Trophy Commission
CIC International

Date financiare

Anul exerciţiului: 05/2012 - 03/2013
Buget total: 20.000
din care finanţare publică:
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
din alte surse: 20.000
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor: 20.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 200000  € şi < 250000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.