Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

Numărul de identificare din Registru: 79740894144-07
Data înscrierii: 09/09/2010 16:18:15

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 24/02/2015 16:07:49
Data ultimei actualizări anuale: 24/02/2015 16:07:49
Data-limită pentru următoarea actualizare: 24/02/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

UNSPIC

Association de droit français (loi 1901)

    Secțiunea de înregistrare

II - Reprezentanți interni cu activități de lobby și asociații comerciale/de întreprinderi/profesionale

Asociații comerciale și de întreprinderi

    Date de contact

rue de la pépinière, 28
75008 PARIS
FRANȚA

(+32) 0153421742

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  Bernard LECOMTE

Président

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Doamna  Marie DUBOIS

Déléguée Générale

    Obiective şi misiuni

l'UNSPIC est le représentant des entreprises privées gestionnaires de services publics en concurrence : ses membres, fédérations professionnelles et entreprises couvrent les activités suivantes : autoroutes, eau et assainissement, collecte et traitement des déchets, efficacité énergétique, transport public, restauration collective, gestionnaires d'équipements de sports et de loisirs.
Les objectifs de l'UNSPIC sont :
- d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics dans les domaines d'intérêt commun de ses adhérents et en particulier ceux ayant trait au cadre (législatif, règlementaire et contractuel) de gestion des S.I.E.G.
- de mieux faire connaître et promouvoir la gestion des services publics dans le cadre de partenariats publics privés (concessions ou marchés publics),
- de valoriser les réalisations de ses adhérents en termes d'efficacité économique, sociale et environnementale,

  • european
  • naţional

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

100%: 1  

1

1

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

  • Concurenţă
  • Consumatori
  • Impozitare
  • Întreprinderi
  • Piaţă internă

    Membri și afiliere

    Date financiare

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.