Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

Numărul de identificare din Registru: 79740894144-07
Data înscrierii: 09.09.2010 16:18:15

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 14.08.2014 09:55:58
Data ultimei actualizări anuale: 14.08.2014 09:55:58


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux
Acronim: UNSPIC
Statut juridic: Association de droit français (loi 1901)
Site internet:

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Bernard LECOMTE
Funcţie: Président

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Marie DUBOIS
Funcţie: Déléguée Générale

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue de la pépinière  28
75008 PARIS
FRANȚA
Numărul de telefon: (+32) 0153421742
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: l'UNSPIC est le représentant des entreprises privées gestionnaires de services publics en concurrence : ses membres, fédérations professionnelles et entreprises couvrent les activités suivantes : autoroutes, eau et assainissement, collecte et traitement des déchets, efficacité énergétique, transport public, restauration collective, gestionnaires d'équipements de sports et de loisirs.
Les objectifs de l'UNSPIC sont :
- d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics dans les domaines d'intérêt commun de ses adhérents et en particulier ceux ayant trait au cadre (législatif, règlementaire et contractuel) de gestion des S.I.E.G.
- de mieux faire connaître et promouvoir la gestion des services publics dans le cadre de partenariats publics privés (concessions ou marchés publics),
- de valoriser les réalisations de ses adhérents en termes d'efficacité économique, sociale et environnementale,
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.