Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 79740894144-07
Data Reġistrazzjoni: 09/09/2010 16:18:15

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 24/02/2015 16:07:49
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 24/02/2015 16:07:49
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 24/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Union Nationale des Services Publics Indsutriels et Commerciaux

UNSPIC

Association de droit français (loi 1901)

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u tan-negozju

    Dettalji personali

rue de la pépinière, 28
PARIS 75008
FRANZA

(+32) 0153421742

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Bernard LECOMTE

Président

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  Marie DUBOIS

Déléguée Générale

    Għanijiet u missjonijiet

l'UNSPIC est le représentant des entreprises privées gestionnaires de services publics en concurrence : ses membres, fédérations professionnelles et entreprises couvrent les activités suivantes : autoroutes, eau et assainissement, collecte et traitement des déchets, efficacité énergétique, transport public, restauration collective, gestionnaires d'équipements de sports et de loisirs.
Les objectifs de l'UNSPIC sont :
- d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics dans les domaines d'intérêt commun de ses adhérents et en particulier ceux ayant trait au cadre (législatif, règlementaire et contractuel) de gestion des S.I.E.G.
- de mieux faire connaître et promouvoir la gestion des services publics dans le cadre de partenariats publics privés (concessions ou marchés publics),
- de valoriser les réalisations de ses adhérents en termes d'efficacité économique, sociale et environnementale,

  • Ewropew
  • Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence


 

Le

Le

Le

Le

Le

Concessions, marchés publics et autres formes de partenariats public-privé, services généraux d'intérêt économique, aides d'Etat, concurrence

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

100%: 1  

1

1

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

  • Intrapriżi
  • Kompetizzjoni
  • Konsumaturi
  • Suq Intern
  • Tassazzjoni

    Sħubija u affiljazzjoni

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.