Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Alkedo

Identifikačné číslo v Registri: 79639147194-11
Dátum registrácie: 23/11/2011 11:12:05

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/02/2015 22:25:19
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/02/2015 22:25:19
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Alkedo

NGO

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Via Pergola, 26
55040 Stazzema
TALIANSKO

(+39) 05841780261

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Lorenzo Belli

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Lorenzo Belli

President

    Ciele a poslanie

The Association ALKEDO ONLUS was established in 2007 at the initiative of people working for years in the areas of environmental protection of Tuscany.
The Association is a non-profit social operating profit by protecting, enhancing and promoting the historical, archaeological, artistic, natural and environmental awareness and encouraging their use.
The aims are objectives of Decision N ° 508/2000 of 14 February 200 of the European Parliament.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Sviluppo Sostenibile
Arte e Cultura


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Dialogue with companies and NGOs in UE
Join and propose partnership projects
Deliver education aon topics related to the UE

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 1   25%: 3

4

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Kultúra
  • Mládež
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

20

  • TALIANSKO

Federazione Pro Natura
Ride Italy

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € a < 24 999 €

31 298 €

497 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

97 €

30 801 €

600 €

4 000 €

26 201 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.