Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Alkedo Onlus

Identifikačné číslo v Registri: 79639147194-11
Dátum registrácie: 23.11.2011 11:12:05

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.12.2013 20:04:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.12.2013 20:04:15


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Alkedo Onlus
Skratka:
Právna forma: NGO
Internetová stránka: http://www.percorsinatura.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Lorenzo Belli
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Lorenzo Belli
Funkcia: President

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Via Pergola  26
55040 Stazzema
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 05841780261
Fax: (+39) 0662276768
Ďalšie kontaktné údaje: Office:
p.zza Pellegrini 71
55047 Seravezza(LU)
ITALY

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Association ALKEDO ONLUS was established in 2007 at the initiative of people working for years in the areas of environmental protection of Tuscany.
The Association is a non-profit social operating profit by protecting, enhancing and promoting the historical, archaeological, artistic, natural and environmental awareness and encouraging their use.
The aims are objectives of Decision N ° 508/2000 of 14 February 200 of the European Parliament.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Dialogue with companies and NGOs in UE
Join and propose partnership projects
Deliver education aon topics related to the UE

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Kultúra
 • Mládež
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 920
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • TALIANSKO

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Federazione Pro Natura
Anna Lindt Foundation Italy

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Celkový rozpočet: 27 242
z toho financovanie z verejných zdrojov: 110
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty: 110
- zo štátnych zdrojov:
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 27 132
- dary: 3 400
- členské: 3 600
linked activities : 20 132
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.