Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Barilla Center for Food & Nutrition

Inschrijvingsnummer in het register 79628483345-37
Inschrijvingsdatum: 17-3-10 20:43:28

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 18-2-14 10:51:41
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-2-14 10:51:41


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Barilla Center for Food & Nutrition
Acroniem: BCFN
Rechtsvorm: Associazione di fatto
Website: http://www.barillacfn.com

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Guido Barilla
Functie: President of the Advisory Board

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Marco Montanaro
Functie: Director, Institutional Relations

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Via Mantova  166
43122 Parma
ITALIË
Telefoon: (+39) 05212621
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The Barilla Center for Food & Nutrition is a center for multidisciplinary thought and proposals. It was founded with the objective of:
- paying close attention to society’s current and emerging needs regarding major themes relating to food and nutrition;
- identifying the fundamental themes regarding people, the environment, science and economics in our current society;
- collecting and analyzing the most advanced experience, knowledge and competencies available in the world;
- developing proposals and recommendations about food and nutrition and making them available to all the major opinion leaders and decision makers in order to promote better quality of life and widespread and sustainable wellbeing for all people.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 3
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The Barilla Center for Food & Nutrition organised an event in the European Parliament on 12 October 2010 on the‘Double Pyramid: Healthy Food for people, sustainable food for the planet’, which provided one of the first ever links between growing food with a high nutritional benefit and protecting the environment. The BCFN held two workshops in the European Parliament on the topics of CAP reform and Food safety in 2011, hosted respectively by Ms Mairead McGuinness and Mr Paolo De Castro.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Handel
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ontwikkeling
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • ITALIË

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 1.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 1.000.000
- giften:
- contributies van de leden:
Barilla G. & R. Fratelli : 1.000.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.