Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Barilla Center for Food & Nutrition

Идентификационен номер в Регистъра: 79628483345-37
Дата на регистрация: 10-3-17 20:43:28

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-18 10:51:41
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-18 10:51:41


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Barilla Center for Food & Nutrition
Инициали: BCFN
Правен статут: Associazione di fatto
Уебсайт: http://www.barillacfn.com

Раздели

Раздел: IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски институции
и по-специално: Мозъчни тръстове и научноизследователски институции

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Guido Barilla
Длъжност: President of the Advisory Board

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Marco Montanaro
Длъжност: Director, Institutional Relations

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Via Mantova  166
43122 Parma
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39) 05212621
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: The Barilla Center for Food & Nutrition is a center for multidisciplinary thought and proposals. It was founded with the objective of:
- paying close attention to society’s current and emerging needs regarding major themes relating to food and nutrition;
- identifying the fundamental themes regarding people, the environment, science and economics in our current society;
- collecting and analyzing the most advanced experience, knowledge and competencies available in the world;
- developing proposals and recommendations about food and nutrition and making them available to all the major opinion leaders and decision makers in order to promote better quality of life and widespread and sustainable wellbeing for all people.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


The Barilla Center for Food & Nutrition organised an event in the European Parliament on 12 October 2010 on the‘Double Pyramid: Healthy Food for people, sustainable food for the planet’, which provided one of the first ever links between growing food with a high nutritional benefit and protecting the environment. The BCFN held two workshops in the European Parliament on the topics of CAP reform and Food safety in 2011, hosted respectively by Ms Mairead McGuinness and Mr Paolo De Castro.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Действия в областта на климата
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Развитие
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ИТАЛИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 1 000 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 1 000 000
- дарения:
- членски вноски:
Barilla G. & R. Fratelli : 1 000 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.