Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

ANTON KERN D.I.

Tunnistenumero rekisterissä: 79610548238-80
Rekisteröintipäivä: 4.3.2012 9:27:45

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.2.2014 14:37:00
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.2.2014 14:37:00


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: ANTON KERN D.I.
Lyhenne: AKDI
Organisaation oikeudellinen muoto: SPRL
Internet-osoite:

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: João de Lacerda
Tehtävä organisaatiossa: associé - gérant

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: João de Lacerda
Tehtävä organisaatiossa: associé - gérant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue François Folie  28 Bte 17
1180 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 374 11 09
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Bureau français :
Anton Kern D.I.
45 rue Scheffer
75116 Paris - France
+33 (0)6 23 66 28 41

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ANTON KERN D.I. est une société de conseil créée en 2007 spécialisée dans le développement d’activités industrielles et de services, intervenant auprès de collectivités locales et d’entreprises du secteur privé, notamment en France et au Portugal.
Les principales missions portent sur le marketing institutionnel et le lobbying, les partenariats industriels et commerciaux, et le développement d’activités en particulier dans l'immobilier et les PPP.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Aucune initiative spécifique

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kehitysyhteistyö
 • Kulttuuri
 • Liikenne
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 07/2010 - 06/2011
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
< 50000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • NS

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.