Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

ANTON KERN D.I.

Tunnistenumero rekisterissä: 79610548238-80
Rekisteröintipäivä: 04/03/2012 09:27:45

Tietoja päivitetty viimeksi: 05/03/2015 18:30:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 05/03/2015 18:30:33
Päivitettävä viimeistään: 05/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

ANTON KERN D.I.

AKDI

SPRL

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat konsultit

    Yhteystiedot

avenue François Folie, 28 Bte 17
1180 Bruxelles
BELGIA

(+32) 2 374 11 09

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

João de Lacerda

associé - gérant

    EU-suhteista vastaava henkilö

João de Lacerda

associé - gérant

    Tavoitteet ja tehtävät

ANTON KERN D.I. est une société de conseil créée en 2007 spécialisée dans le développement d’activités industrielles et de services, intervenant auprès de collectivités locales et d’entreprises du secteur privé, notamment en France et au Portugal.
Les principales missions portent sur le marketing institutionnel et le lobbying, les partenariats industriels et commerciaux, et le développement d’activités en particulier dans l'immobilier et les PPP.

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Transports


 

En

En

En

En

En

Aucune initiative spécifique

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 1

1

0,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kehitysyhteistyö
 • Kulttuuri
 • Liikenne
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Viestintä
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

07/2010  -  06/2011

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Codel

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.