Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Rosenthal Relations Public Affairs

Numer identyfikacyjny w rejestrze 79600387326-62
Data rejestracji: 11-12-01 17:50:58

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-02 12:21:46
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-02 12:21:46


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Rosenthal Relations Public Affairs
Nazwa skrócona: RRPA
Status prawny: Professional Consultancy
Strona internetowa: http://www.rosenthalrelations-publicaffairs.com/

Sekcje

Sekcja: I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci
A dokładniej: Firmy konsultingowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Markus Rosenthal
Pełniona funkcja: Owner, CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Isabel Hoffmann
Pełniona funkcja: Advisor

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Neue Grünstraße  17 / 18
10179 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49-30) 25740725
Numer faksu: (+49-30) 25740729
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Rosenthal Relations Public Affairs (RRPA) is a Berlin-based public affairs agency with a European scope committed to providing our clients with professional support in all their contacts with government bodies. Through our multi-lingual team of experienced professionals we represent our clients at the European Union level.

Rosenthal Relations Public Affairs´ expertise lies in strategic communication, policy advice and advocacy. Working on the achievement of our clients´ goals, we provide them with necessary support and advice in building their communication strategy with the key decision-makers and players on the political scene. Based on the elaborate research and monitoring, our policy recommendations help our clients to keep abreast of the latest developments of relevant laws and regulations. A special focus of Rosenthal Relations Public Affairs is on climate control policies, energy, energy efficiency, health, infrastructure, IT and transport. Bringing years of experience across industries and area-specific knowledge, our team represents clients’ interest with the highest professionalism on national and EU level.

The range of our services includes:

• Crisis Communication
• Government Relations
• Investor Relations
• Lobbying
• Monitoring and Analysis
• Political Advocacy
• Policy Advice
• Reputation Management
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Projects of Common Interest – DG Energy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • komunikacja społeczna
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Vereinigung für deutsch-russisches Wirtschaftsrecht

Wirtschaftsrat Deutschland

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 11/2013
Wysokość obrotu organizacji z tytułu działalności lobbingowej prowadzonej w imieniu klientów przy instytucjach europejskich:
< 50000  €

Klienci generujący obroty poniżej 50000 €
 • Brillux

Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.