Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

IKV, Fondation pour le Développement Economique

Id-nummer i registret: 79585606808-03
Registreringsdag: 2011-09-28 12:58:40

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-30 10:23:05
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-30 10:23:05


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: IKV, Fondation pour le Développement Economique
Förkortning: IKV
Associationsform (rättslig ställning): asbl
Webbplats: http://www.ikv.org.tr

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: M. HALUK NURAY
Befattning: Directeur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: M. HALUK NURAY
Befattning: Directeur

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: TALATPAŞA CADDESİ TOBB PLAZA K:7-8 3
34394 LEVENT/ ISTANBUL
TURKIET
Telefon: (+90212) 2709300
Fax: (+90212) 2703022
Andra adressuppgifter: IKV/TOBB
Avenue Franklin Roosevelt 148A
1050 BRUXELLES
Tel : +3226464040
Fax : +3226469538

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: La Fondation pour le Développement Economique remplit les fonctions de représentation et de recherche au nom du monde d'affaires turc dans le domaine des affaires communautaires, étudier, analyser et informer le monde d'affaires turc sur 1'évolution de 1'Union Européenne, demeurent les fonctions essentielles de 1'IKV. Institution sans but lucratif et soutenue par tous les organismes les plus représentatifs du secteur privé, TOBB
Obtenir des informations et établir des contacts avec 1'Union Européenne a travers sa représentation permanente à Bruxelles; participer activement aux travaux des organisations communautaires telles que Eurochambres.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Néant

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 2
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EUROCHAMBRES

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 0
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.