Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

IKV, Fondation pour le Développement Economique

Αριθμός μητρώου: 79585606808-03
ημερομηνία της εγγραφής: 28/09/2011 12:58:40

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/02/2015 10:41:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/02/2015 10:41:30
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

IKV, Fondation pour le Développement Economique

IKV

asbl

    Τμήμα εγγραφής

III - Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, πλατφόρμες, δίκτυα και συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

TALATPAŞA CADDESİ, 3
TOBB PLAZA K:7-8
34394 LEVENT/ ISTANBUL
ΤΟΥΡΚΙΑ

(+90212) 2709300

avenue Franklin Roosevelt 148A
1050 BRUXELLES
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 6464040

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  M. HALUK NURAY

Directeur

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  M. HALUK NURAY

Directeur

    Στόχοι και αποστολή

La Fondation pour le Développement Economique remplit les fonctions de représentation et de recherche au nom du monde d'affaires turc dans le domaine des affaires communautaires, étudier, analyser et informer le monde d'affaires turc sur 1'évolution de 1'Union Européenne, demeurent les fonctions essentielles de 1'IKV. Institution sans but lucratif et soutenue par tous les organismes les plus représentatifs du secteur privé, TOBB
Obtenir des informations et établir des contacts avec 1'Union Européenne a travers sa représentation permanente à Bruxelles; participer activement aux travaux des organisations communautaires telles que Eurochambres.

παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

L'adhérence de la Turquie à l'Union Européenne et la libre circulation douanière ent l'EU


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Néant

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 2  

2

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Πολιτισμός
 • Προϋπολογισμός
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

2

 • ΤΟΥΡΚΙΑ

EUROCHAMBRES

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

0 €

0 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

0 €

0 €

0 €

Nos subsides sont envoyé par notre bureau centrale en
Turquie

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.