Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

Identitātes numurs Reģistrā: 7955861942-03
Reģistrācijas datums: 09.8.1 15:32:25

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.12 09:40:58
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.22.12 09:40:58


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
Akronīms: HOTREC
Juridiskais statuss: AISBL
Tīmekļa vietne: http://www.hotrec.eu

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Susanne Kraus Winkler
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Kraus Winkler Susanne
Amats President

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Boulevard Anspach  111
Pastkastīte: box 4
Brussels 1000
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 2 513 63 23
Faksa numurs: (+32) 2 502 41 73
Papildu kontaktinformācija: HOTREC is the umbrella association of national trade associations representing the hotels, restaurants, cafés and similar establishments in Europe. HOTREC therefore acts as the representative of the hospitality businesses vis-à-vis the EU institutions.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: HOTREC represents the hotel, restaurant and café industry at European level. The sector counts in total around 1.75 million businesses, being 99,5% small and medium sized enterprises (92% are micro enterprises, i.e. employing less than 10 people). These businesses make up some 62% of value added. The industry provides some 9,5 million jobs in the EU alone. HOTREC brings together 44 national associations representing the interest of this industry in 27 different European countries.

HOTREC représente le secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants) au niveau Européen. Le secteur compte 1,75 millions d’entreprises, dont presque 99,5% des micro-entreprises employant moins de dix personnes. Les micros et petites entreprises (moins de 10 employés) dans l’industrie CHR réalisent 62% de la valeur ajoutée. Le secteur pourvoit 9,5 millions d’emplois uniquement dans l’UE. HOTREC réunit 44 associations nationales représentant les intérêts des professionnels dans 27 pays européens.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 6
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Alexis WARAVKA 14.5.12 15.3.12
ISABEL SOBRINO MATE 14.11.12 15.9.12
Ana Marta Horta Ferreira de França Machado 14.5.11 15.3.11

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


All activities of European Commission Directorates, in particular:
- DG Enterprise
- DG Consumer Protection
- DG Internal Market
- DG Taxation
- DG Justice
- DG Employment
- DG Trade

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
NET, UNWTO, CUP, Food alliance

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. 800 000 €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.