Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Cerame-Unie

Tunnistenumero rekisterissä: 79465004946-12
Rekisteröintipäivä: 11.1.2011 17:19:04

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 19.12.2013 9:02:54
Edellinen vuotuinen päivitys: 19.12.2013 9:02:54


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Cerame-Unie
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.cerameunie.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Renaud Batier
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Nicole Le Poupon
Tehtävä organisaatiossa: Management Assistant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de la Montagne  17
1000 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+02) 8083880
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Cerame-Unie, the European Ceramic Industry Association, is an international non-profit association (AISBL) representing ceramic sectors towards the EU institutions. Its mission is to promote the ceramic industry at EU level by contributing in a constructive and reliable way to policy debates that are relevant to the industry.

Through its monitoring in the fields of trade, environment, emissions trading, construction and competitiveness, and thanks to its collective expertise, Cerame-Unie facilitates the dialogue between the EU regulator and ceramic industries established in EU member states.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Cerame-Unie in particular covers the following EU policy issues:

◦Environment & Health
◦Climate change
◦Trade
◦Construction
◦Raw materials
◦Energy

In these areas Cerame-Unie aims at promoting a fair and competitive environment.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Cerame-Unie is active in the following organisations / platforms:
- Business Europe
- CEPMC
- Energy Intensive Industries' Alliance
- IPPC Alliance
- Reach Alliance
- TDI Alliance
- World Ceramic Tiles Forum
- EP Ceramics Forum

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.