Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11

Id-nummer i registret: 79444464737-58
Registreringsdag: 2010-12-10 14:58:13

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-12-09 23:11:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-12-09 23:11:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11
Förkortning: 11.11.11
Associationsform (rättslig ställning): VZW
Webbplats: http://www.11.be/11

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Bogdan Vanden Berghe
Befattning: Algemeen Directeur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Wiske Jult
Befattning: Beleidsmedewerker Europees Ontwikkelingsbeleid

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Vlasfabriekstraat  11
1060 Brussel
BELGIEN
Telefon: (+32) 25361111
Fax: (+32) 25361906
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: 11.11.11 is de Koepel van de Vlaamse Noord Zuidbeweging en heeft twee belangrijke pijlers: 340 lokale comités en een 60-tal lidorganisaties diverse strekkingen.

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:

1) Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

2) Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...) en van bedrijven.

3) Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2,5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Marc Maes 2014-02-08 2015-02-06

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Lobby ten aanzien van Vlaamse, Belgische en Europese overheden rond ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid, financiering van de ontwikkeling, financiële architectuur, klimaat, natuurlijke rijkdommen, Centraal-Afrika

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Handel
 • Klimatarbetet
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 20 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
11.11.11. is lid van de volgende netwerken en confederaties:

www.concordeurope.org
www.eurodad.org
www.eurac.org
www.ourworldisnotforsale.org
www.s2bnetwork.org
www.alternativetrademandate.org

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 16 286 732
därav offentlig finansiering: 9 902 368
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 8 905 633
- regionala/lokala källor: 996 735
därav andra källor: 6 384 364
- gåvor: 6 052 732
- medlemsavgifter: 59 119
verkopen : 22 569
overigen : 249 944
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 150000  € och < 200000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Voor meer detail over onze financiën, zie:

http://www.11.be/11/activiteitenverslagen/artikel/detail/detail/11_11_11_2013,104778

en:

http://www.ngo-openboek.be


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.