Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11

Numărul de identificare din Registru: 79444464737-58
Data înscrierii: 10.12.2010 14:58:13

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 09.12.2014 23:11:59
Data ultimei actualizări anuale: 09.12.2014 23:11:59


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11
Acronim: 11.11.11
Statut juridic: VZW
Site internet: http://www.11.be/11

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Bogdan Vanden Berghe
Funcţie: Algemeen Directeur

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Wiske Jult
Funcţie: Beleidsmedewerker Europees Ontwikkelingsbeleid

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Vlasfabriekstraat  11
1060 Brussel
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 25361111
Număr de fax: (+32) 25361906
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 11.11.11 is de Koepel van de Vlaamse Noord Zuidbeweging en heeft twee belangrijke pijlers: 340 lokale comités en een 60-tal lidorganisaties diverse strekkingen.

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:

1) Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

2) Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...) en van bedrijven.

3) Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2,5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Marc Maes 08.02.2014 06.02.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Lobby ten aanzien van Vlaamse, Belgische en Europese overheden rond ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid, financiering van de ontwikkeling, financiële architectuur, klimaat, natuurlijke rijkdommen, Centraal-Afrika

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Comerţ
 • Dezvoltare
 • Relaţii externe

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 20.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
11.11.11. is lid van de volgende netwerken en confederaties:

www.concordeurope.org
www.eurodad.org
www.eurac.org
www.ourworldisnotforsale.org
www.s2bnetwork.org
www.alternativetrademandate.org

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 16.286.732
din care finanţare publică: 9.902.368
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale: 8.905.633
- din surse locale/regionale: 996.735
din alte surse: 6.384.364
- donaţii: 6.052.732
- cotizaţii ale membrilor: 59.119
verkopen : 22.569
overigen : 249.944
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 150000  € şi < 200000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Voor meer detail over onze financiën, zie:

http://www.11.be/11/activiteitenverslagen/artikel/detail/detail/11_11_11_2013,104778

en:

http://www.ngo-openboek.be


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.