Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11

Identitātes numurs Reģistrā: 79444464737-58
Reģistrācijas datums: 10.10.12 14:58:13

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.16.12 16:17:34
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.9.12 16:13:00


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11
Akronīms: 11.11.11
Juridiskais statuss: VZW
Tīmekļa vietne: http://www.11.be/11

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Bogdan Vanden Berghe
Amats Algemeen Directeur

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Wiske Jult
Amats Beleidsmedewerker Europees Ontwikkelingsbeleid

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Vlasfabriekstraat  11
Brussel 1060
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 25361111
Faksa numurs: (+32) 25361906
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: 11.11.11 is de Koepel van de Vlaamse Noord Zuidbeweging en heeft twee belangrijke pijlers: 340 lokale comités en een 60-tal lidorganisaties diverse strekkingen.

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:

1) Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

2) Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...) en van bedrijven.

3) Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2,5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Marc Maes 14.8.2 15.6.2

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Lobby ten aanzien van Vlaamse, Belgische en Europese overheden rond ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid, financiering van de ontwikkeling, financiële architectuur, klimaat, natuurlijke rijkdommen, Centraal-Afrika

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Tirdzniecība

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 20 000
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
11.11.11. is lid van de volgende netwerken en confederaties:

www.concordeurope.org
www.eurostep.org
www.eurodad.org
www.eurac.org
www.ourworldisnotforsale.org
www.s2bnetwork.org
www.alternativetrademandate.org

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 16 636 879
tostarp publiskais finansējums: 9 937 677
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 8 914 440
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 1 023 237
no citiem avotiem: 6 699 202
- ziedojumi: 5 551 149
- dalībnieku iemaksas: 61 077
verkopen : 607 093
overigen : 479 883
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 150000  € un < 200000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Voor meer detail over onze financiën, zie:

http://www.11.be/11/pers/artikel/detail/detail/activiteitenverslag_11_11_11_2012,104558

en:

http://www.ngo-openboek.be


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.