Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11

Идентификационен номер в Регистъра: 79444464737-58
Дата на регистрация: 10-12-10 14:58:13

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-12-16 16:17:34
Последната годишна актуализация е извършена на 13-12-9 16:13:00


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11
Инициали: 11.11.11
Правен статут: VZW
Уебсайт: http://www.11.be/11

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Bogdan Vanden Berghe
Длъжност: Algemeen Directeur

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Wiske Jult
Длъжност: Beleidsmedewerker Europees Ontwikkelingsbeleid

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Vlasfabriekstraat  11
1060 Brussel
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 25361111
Факс: (+32) 25361906
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: 11.11.11 is de Koepel van de Vlaamse Noord Zuidbeweging en heeft twee belangrijke pijlers: 340 lokale comités en een 60-tal lidorganisaties diverse strekkingen.

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op drie manieren:

1) Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

2) Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken, moeten we als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie ...) en van bedrijven.

3) Bewustmaking in eigen land: om de vorige twee doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd én gesensibiliseerd.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2,5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Marc Maes 14-2-8 15-2-6

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Lobby ten aanzien van Vlaamse, Belgische en Europese overheden rond ontwikkelingsbeleid, handelsbeleid, financiering van de ontwikkeling, financiële architectuur, klimaat, natuurlijke rijkdommen, Centraal-Afrika

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Действия в областта на климата
 • Развитие
 • Търговия

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 20 000
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
11.11.11. is lid van de volgende netwerken en confederaties:

www.concordeurope.org
www.eurostep.org
www.eurodad.org
www.eurac.org
www.ourworldisnotforsale.org
www.s2bnetwork.org
www.alternativetrademandate.org

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 12/2012
Общ бюджет: 16 636 879
от който публични средства: 9 937 677
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 8 914 440
- от регионални източници: 1 023 237
други източници: 6 699 202
- дарения: 5 551 149
- членски вноски: 61 077
verkopen : 607 093
overigen : 479 883
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 150000  € и < 200000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Voor meer detail over onze financiën, zie:

http://www.11.be/11/pers/artikel/detail/detail/activiteitenverslag_11_11_11_2012,104558

en:

http://www.ngo-openboek.be


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.