Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

Id-nummer i registret: 79238116273-93
Registreringsdag: 22/07/2011 16:11:07

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 17/09/2015 13:53:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 20/02/2015 11:04:58
Sista dag för nästa uppdatering är den: 20/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

DIF

Rekisteröity yhdistys

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Aleksanterinkatu 50 A6
00100 Helsinki
FINLAND

(+358)9 6227 1840

    Juridiskt ansvarig

Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    Mål och uppdrag

DIF (Directors' Institute of Finland) is a non-pro­fit or­ga­niza­tion with the aim of pro­mo­ting cor­po­ra­te go­ver­nance and stan­dards, and cont­ri­bu­ting to the work of cor­po­ra­te boards and non-execu­ti­ve di­rec­tors th­rough influencing, educa­ting and networ­king.

DIF has over 500 individual members, all of whom have significant experience from working as a member of a company board. A considerable number of the members of the association act, or have acted, as members of the boards of listed companies.

DIF is a mem­ber or­ga­niza­tion of the Eu­ro­pean Con­fe­de­ra­tion of Di­rec­tors’ As­socia­tions (eco­Da), the European umbrella organization for associations of directors and board members.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

DIF – The Directors' Institute of Finland (Hallitusammattilaiset ry) – is a non-profit association of Finnish business leaders and corporate non-executive directors which aims to promote and contribute to the development of good corporate governance. The association publishes policy and position papers, guidelines and recommendations on corporate governance and other important issues relating to the work of corporate boards and non-executive directors.

The Directors' Institute of Finland is a member of the European Confederation of Directors’ Association, ecoDa.
ecoDa is a non-profit organization, with the purpose of which is to communicate statements and comments of the EU Member States to the policy makers of the EU as regard to Board work. ecoDa was established in Belgium in 2004.

Via ecoDa, The Directors' Institute of Finland has a direct connection to Brussels and a channel to both receive information as well as to influence in Brussels, where ecoDa has an official status. In this communication, Directors' Institute of Finland gives the Finnish and Nordic perspective to the issues handled.


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

n/a

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 2  

2

2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Transeuropeiska nät

    Medlemskap

552

http://dif.fi/jasenyys/jasenluettelo/

  • BELGIEN
  • FINLAND
  • STORBRITANNIEN
  • TYSKLAND
  • SCHWEIZ

the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa)

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

200 000 €

230 000 €

0 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

230 000 €

230 000 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.