Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

Id-nummer i registret: 79238116273-93
Registreringsdag: 2011-07-22 16:11:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-26 14:30:14
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-26 14:30:14


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry
Förkortning: DIF
Associationsform (rättslig ställning): Association
Webbplats: http://dif.fi

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Maarit Aarni-Sirviö
Befattning: Secretary General

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Maarit Aarni-Sirviö
Befattning: Secretary General

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Aleksanterinkatu  48
00100 Helsinki
FINLAND
Telefon: (+358) 9 6227 1840
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: DIF (Directors' Institute of Finland) is a non-profit organization serving the Finnish business community by promoting good governance and professional board practices. The association has some 500 individual members, all of whom have significant experience from working as a member of a company board. A considerable number of the members of the association act, or have acted, as members of the boards of listed companies.

DIF is the Finnish member of the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa), the European umbrella organization for associations of directors and board members.

The core values of DIF are ethics, shareholder value and good corporate governance.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 496
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


n/a

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Transeuropeiska nät

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2014 - 06/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 10 000 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.