Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

Identifikačné číslo v Registri: 79238116273-93
Dátum registrácie: 22/07/2011 16:11:07

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 20/02/2015 11:04:58
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20/02/2015 11:04:58
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 20/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

DIF

Rekisteröity yhdistys

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Aleksanterinkatu 50 A6
00100 Helsinki
FÍNSKO

(+358) 9 6227 1840

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    Ciele a poslanie

DIF (Directors' Institute of Finland) is a non-pro­fit or­ga­niza­tion with the aim of pro­mo­ting cor­po­ra­te go­ver­nance and stan­dards, and cont­ri­bu­ting to the work of cor­po­ra­te boards and non-execu­ti­ve di­rec­tors th­rough influencing, educa­ting and networ­king.

DIF has over 500 individual members, all of whom have significant experience from working as a member of a company board. A considerable number of the members of the association act, or have acted, as members of the boards of listed companies.

DIF is a mem­ber or­ga­niza­tion of the Eu­ro­pean Con­fe­de­ra­tion of Di­rec­tors’ As­socia­tions (eco­Da), the European umbrella organization for associations of directors and board members.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

n/a


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

n/a

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Transeurópske siete

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

552

http://dif.fi/jasenyys/jasenluettelo/

  • BELGICKO
  • FÍNSKO
  • NEMECKO
  • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
  • ŠVAJČIARSKO

the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa)

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

200 000 €

230 000 €

0 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

230 000 €

230 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.