Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

Identifikačné číslo v Registri: 79238116273-93
Dátum registrácie: 22.7.2011 16:11:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 26.6.2014 14:30:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26.6.2014 14:30:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry
Skratka: DIF
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://dif.fi

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Maarit Aarni-Sirviö
Funkcia: Secretary General

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Maarit Aarni-Sirviö
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Aleksanterinkatu  48
00100 Helsinki
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 9 6227 1840
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: DIF (Directors' Institute of Finland) is a non-profit organization serving the Finnish business community by promoting good governance and professional board practices. The association has some 500 individual members, all of whom have significant experience from working as a member of a company board. A considerable number of the members of the association act, or have acted, as members of the boards of listed companies.

DIF is the Finnish member of the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa), the European umbrella organization for associations of directors and board members.

The core values of DIF are ethics, shareholder value and good corporate governance.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 496
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


n/a

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Transeurópske siete

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa)

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2014 - 06/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 10 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.