Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

Tunnusnumber registris: 79238116273-93
Registreerimise kuupäev: 22/07/2011 16:11:07

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 20/02/2015 11:04:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20/02/2015 11:04:58
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 20/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Directors' Institute of Finland / Hallitusammattilaiset ry

DIF

Rekisteröity yhdistys

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Aleksanterinkatu 50 A6
00100 Helsinki
SOOME

(+358) 9 6227 1840

    Juriidiliselt vastutav isik

Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Maarit Aarni-Sirviö

Secretary General

    Eesmärgid ja ülesanded

DIF (Directors' Institute of Finland) is a non-pro­fit or­ga­niza­tion with the aim of pro­mo­ting cor­po­ra­te go­ver­nance and stan­dards, and cont­ri­bu­ting to the work of cor­po­ra­te boards and non-execu­ti­ve di­rec­tors th­rough influencing, educa­ting and networ­king.

DIF has over 500 individual members, all of whom have significant experience from working as a member of a company board. A considerable number of the members of the association act, or have acted, as members of the boards of listed companies.

DIF is a mem­ber or­ga­niza­tion of the Eu­ro­pean Con­fe­de­ra­tion of Di­rec­tors’ As­socia­tions (eco­Da), the European umbrella organization for associations of directors and board members.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

n/a


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

n/a

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

552

http://dif.fi/jasenyys/jasenluettelo/

  • BELGIA
  • SAKSAMAA
  • SOOME
  • ÜHENDKUNINGRIIK
  • ŠVEITS

the European Confederation of Directors’ Association (ecoDa)

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

200 000 €

230 000 €

0 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

230 000 €

230 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.