Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Industrieverband Supraleitung e.V.

Id-nummer i registret: 79205592912-35
Registreringsdag: 2009-12-30 14:24:20

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-09 12:23:52
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-09 12:23:52


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Industrieverband Supraleitung e.V.
Förkortning: ivSupra
Associationsform (rättslig ställning): e.V. (eingetragener Verein (DE))
Webbplats: http://www.ivsupra.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Werner Prusseit
Befattning: Vorsitzender des Vorstands

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Werner Prusseit
Befattning: Vorsitzender des Vorstands

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Industriestr. Industriepark Knapsack; c/o Nexans SuperConductors GmbH 300
50351 Hürth
TYSKLAND
Telefon: (+49) 899233460
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Contact and mailing address:
Industrieverband Supraleitung e.V.
c/o THEVA Dünnschichttechnik GmbH
Rote-Kreuz-Str. 8
85737 Ismaning
Deutschland

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der ivSupra ist die Interessenvertretung deutscher Unternehmen, die auf dem Gebiet der Supraleitungstechnologie tätig sind. Ziel des Verbandes ist es, die öffentliche Wahrnehmung für die Supraleitungstechnologie zu verbessern und in Hinblick auf Anwendungen der Supraleitung als Informationsquelle und Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeiten liegt dabei auf der Energietechnik. Der Verband erstellt und unterstützt dazu Studien, veranstaltet Seminare und leistet Öffentlichkeitsarbeit z.B. in Form von öffentlichen Informationsveranstaltungen und Pressemitteilungen. Der Verband informiert zudem politische Verantwortliche in Ministerien und im Parlament.
Organisationens intressen är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Der Verband informiert politische Entscheidungsträger und Ministerien auf Bundes- und Landesebene über die Einsatzpotenziale und Vorteile der Supraleitungstechnologie mit besonderem Fokus auf Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung im Bereich der Energietechnik (Stromnetze, Industrie- und Antriebstechnik)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Forskning och teknik
  • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.